In memoriam
Lars Henrik Sigfrid Svenungsson
(30. mai 1933 – 6. detsember 2017)
Härnösandi toompraost 1985–1988, Stockholmi piiskop 1988–1998, kuningliku õukonna piiskop 1997–2007

Õli ja suitsutusrohi rõõmustavad südant, aga sõbra magusus tuleb südamlikust nõuandest. See salm õpetussõnadest sai kunagi kirjutatud ühele auaadressile piiskop Henrikule ja need sõnad pole kaotanud oma kehtivust tema kohta ka nüüd, kui ta on läinud üle igaviku piiri. Tema südames oli Eestil ja siinsel kirikul alati suur ja eriline koht, eriti sellest ajast, kui tal oli võimalus külastada Maarjamaad seitsmekümnendal, olles tolleaegse Uppsala peapiiskopi välisadjunkt. Ta õppis tundma ja hindama siinseid kirikujuhte ja peapiiskop Pajulaga said nad headeks sõpradeks.
Piiskop Henrikut usaldati nii Eestis kui ka Lätis. Seda iseloomustab hästi üks juhtum, millest ta kunagi oma tagasihoidlikul viisil rääkis. Keegi talle tundmatu, kuid väga usaldusväärne inimene oli sügaval nõukogude ajal tulnud Riias ühel koosolekul tema juurde ja palunud teda vaikselt kaasa tulla. Piiskop usaldas sõnumitoojat ning nad väljusid tagauksest. Pikalt ringi sõitnud, jõuti ühe vana maja juurde, kuhu sisenedes anti Henrikule teada, kelle juurde on minek. Viimane Riia rootsi koguduse õpetaja lesk elas seal oma tagasihoidlikku elu pärast pikki Siberis veedetud aastaid. Pärast südamlikku vestlust viidi piiskop sama keerulist teed pidi koosolekule tagasi.
Eestimaal oli piiskop Henrikul suurem ja püsiv sõprus Vormsi Mariaga alates Püha Olavi kiriku taaspühitsemisest 1990 ning Maria oli ka mitu korda rääkinud oma soovist, et piiskop Henrik teda mataks. Piiskop oli lubanud, et kui vähegi võimalik, siis ta ka täidab Maria soovi. Kui Maria oli saanud kojukutse, helistati kuningliku õukonna piiskopile Henrikule. Piiskop palus natuke oodata, et oma märkmikku vaadata, ning siis ta teatas imestunult, et Issand on talle need päevad vabaks hoidnud ning ta tuleb Maria Murmanit matma.
Sama iseenesest mõistetavat abivalmidust oleme saanud tunda ka Rootsi-Mihkli koguduse vastu alates aastast 1990, kui ta võttis vastu koguduse juhatuse esimehe Toomas Lilienbergi. Piiskop Henrik oli üks nendest vähestest, kes tol ajal uskus koguduse ja kiriku taastamisse ja oli valmis sellesse panustama. Eriti Vormsil ja Rootsi-Mihklis, aga kindlasti ka mujal Maarjamaal on palju neid, kes jäävad teda sügava tänulikkusega mäletama.
Patrik Göransson

Read more Comments Off on In memoriam Lars Henrik Sigfrid Svenungsson

Olete oodatud koguteose „Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100“ esitlusele 19. detsembril kl 15 konsistooriumisse  Kiriku plats 3, Tallinn.
Andke oma tulekust teada hiljemalt 15. detsembriks konsistoorium@eelk.ee või 627 7350.

Read more Comments Off on Raamatuesitlus

Jõgeva kogudus kutsub 16. detsembril kell 12 tähistama koguduse 25. aastapäeva.
Jumalateenistusel jutlustab piiskop Joel Luhamets.

Read more Comments Off on Jõgeva koguduse aastapäev

17. detsember kl 11 jumalateenistus. Lastetund.
24. detsember kl 17 jumalateenistus. Osalevad gümnaasiumiõpilased.
25. detsember kl 11 jumalateenistus. Kl 16 lauldakse üheskoos jõululaule. Kaastegevad Palamuse laulustuudio, ühisgümnaasiumi lauluklass, Kadri Tegelmann ja Tim Kuypers.

Read more Comments Off on Palamuse kirikus jõulukuul

LAINE RAUDSEPP
ÕIE-JULIE VÄÄRTNÕU
KALJU KUREPALU
TIINA TAEL
SIIRI KALVIK
TIMO ŠVEDKO
Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks
SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989

Read more Comments Off on Täname

Tekst ja foto Toivo Hollo

Taevane Isa, Sinu Poeg Jeesus Kristus on sellelgi advendiajal tulemas meie südamesse, et anda rahu ja rõõmu.

Elevusega ootame Issanda tulemist. Vajame ja palume teda külla, sest tema suudab meid puhastada ja uuendada. Suudab muuta meie elus, mis keerdus või segi. Suudab meid tagasi kutsuda valest ja hirmust, anda rahu ja tasakaalu.

Read more Comments Off on Palve

Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal!   Jk 5:7–8

Kui meie lapsed olid veel väiksed ja palusime neil aastaaegu nimetada, siis vastas kord väike tütreke vahvasti: „Kevad, suvi, sügis, advent!“ See tore jõulude ootuse aeg on taas kätte jõudnud, esimene advendipühapäevgi juba seljataga ja mitmel pool linnades-alevites tuled kuusel  süüdatud. Kas võiks tänase Jaakobuse sõnumi valgel nimetada seda ehk varaseks vihmaks? Jõulusõnumi seeme on külvatud, see on tähelepanu saanud, seda on kaunite advendi- ja jõululauludega kastetud, mitmes paigas jõulurahu välja kuulutatud. Nüüd oleme teise tugeva vihmasabina ootuses jõuluajal.
Advendiaja algusest jõulupühadeni on meil üsna lihtne aega rehkendada, aga paljude teiste sündmustega see nõnda ei ole. Ega vihmaperioodegi saa täpselt kalendrisse ette märkida. Mõnel aastal tulevad nad varem ja teisel aastal hiljem. Tänavu oli meil vihma nõnda palju ja hilja, et osa saaki jäi koguni põldudelt kätte saamata. Kuivas lõunamaa kliimas tähendab aga iga vihmasabin elu võimalust. Olin kolme aastakümne eest tudengina väikese grupiga kevadisel ajal Karakumi kõrbes matkamas. Ümberringi olid liivaväljad ja päike kõrvetas üsna tugevalt. Korraga märkasin üllatusega ühes orus väikeste õitsevate tulpida rida. Kui asja lähemalt uurisime, tuli välja, et tegemist on kuivanud jõesängiga. Eks vihmaperioodil oli seal olnud vett, mis tulbisibulad elule äratas, ja nüüd nad keset liiva õitsesid. See oli imeline vaatepilt!
Piiblis kõneldakse Jumala sõnast kui seemnest (Lk 8:11) ja samuti kui sademetest (Js 55:10–11). Millal see meie südameni jõuab, millal ta idaneb ja millal vilja kannab, võib igal inimesel olla erinev. Mõni elusündmus, olgu rõõmus või ka raske, mõni lapsepõlves kuuldud piiblilugu, mõni vanemate või vanavanemate õpetatud kaunis õhtu- või jõululaul või ka muu võib olla selleks varaseks vihmaks, mis ususeemnele idanemise annab. Otsekui kevadel aknalauale pandud kurgiseemned või herned, millele antakse niiskust ja millest varsti idud oma nina välja pistavad.
See on kaunis ja põnev aeg. Aga sellest üksi viljakandmiseks ei piisa. Idanenud seeme peab jõudma piisavalt sooja mulda ja saama ka edaspidi vajalikku kastet. Just selleks me vajame kirikut ja kogudust, Jumala sõna ja sakramenti, ühiseid jumalateenistusi, palvuseid ja vaimulikke laule, et kasvav usutaim saaks uuesti ja uuesti kastetud, võiks sirguda ja vilja kanda. Ja tänu Jumalale, et tänapäeval on need võimalused veelgi laienenud kristlike raadiote ja televisiooniprogrammide, virtuaalmeedia ning ajalehtede kaudu mille hulka kuulub ka meie oma armas ajaleht Eesti Kirik.
Lisaks varasele ja hilisele vihmale kõneldakse tänases sõnumis ka pikameelsusest. Vilksatas korra mõte läbi pea, et kas pikameelne inimene on see, kellel on nii-öelda pikad juhtmed, aga seda see muidugi ei tähenda. Pigem tähendab see kannatlikkust ja arvan, et teatava suuremeelsuse varjundiga. Apostel Paulus nimetab kirjas galaatlastele pikka meelt koguni üheks Vaimu viljaks: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus“ (Gl 5:22–23). Olin hiljuti Mustjala kirikus pidamas matusetalitust. Vanem mees oli kümme aastat kodus hoolitsenud insuldi tagajärjel voodisse jäänud abikaasa eest. Ta suhtus ise sellesse nii lihtsalt ja loomulikult. Niisuguste inimestega kohtudes ja sellistes olukordades hakkame vast mõistma, mida õigupoolest tähendavad pikameelsus ja armastus ning teised imelised Püha Vaimu viljad.
Viimase rõhuasetusena tänase kirjasõna varase ja hilise vihma ning pikameelsuse kõrval tahan tuua esile Jaakobuse sõnad: „Issanda tulemine on lähedal!“ Eks sellegi sõnumi üle on läbi ajaloo palju mõtteid vahetatud. Tundub, et ka apostel Paulus arvas end nende hulka kuuluvat, kes Issanda taastulemist oma ihusilmaga näha saavad, kuid ometi on temagi maised elupäevad juba sajandite eest ümber saanud.
Millal Issand tuleb? Mäletan sõjaväeaastatest, et kui mõni noorsõdur juhtus vanemate olijate käest kellaaega küsima, siis talle vastati: „Mis sul kellast, vaata kalendrisse. Kui kojumineku aasta on kätte jõudnud, siis hakka kella vaatama!“ Tõepoolest, kui kaks aastat ootamist, siis tunnid ja minutid ei oma nagu erilist tähtsust.
Me ei tea, kas Issanda taastulekut oodates peame kella või kalendrisse vaatama, aga kindel on see, et tema tulemine on lähedal! Ja kui ta on meie südamesse jõudnud, siis on ta juba kohal. Ja see võib toimuda ka enne jõulupühade kättejõudmist! Aamen.

Reinsoo,_Rene.5.2007

 

 

 

 
 

Rene Reinsoo,
Kihelkonna koguduse õpetaja

Read more Comments Off on Issanda tulemine on lähedal

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et meid päästa. Täname Sind, et kord on Issand taas tulemas kirkuses, et lõpetada selle maailma ebaõiglus ning anda igavene elu neile, kes on Sind järginud. Aita meil eluteel teha õigeid valikuid ja parandada meelt, et olla valmis seda päeva rõõmuga vastu võtma. Aamen.

Read more Comments Off on Eestpalve

Olen sageli seisatanud maailma lõpu stseene kujutavate maalide ees ja mõelnud nendele tunnetele, mida kunstnik on püüdnud edasi anda. Nendel maalidel on keskmes trooniv Kristus, kes on tulnud maailma valitsejana tagasi ja kelle käes on kogu meelevald. Ta otsustab, kes pääseb igavesse ellu ja kes mitte. Nii palju tundeid ja küsimusi on nendes maalides. Osa inimestest tunneb seal rõõmu pääsemisest, teine osa võitleb, et mitte hukkuda, kolmas osa on juba langenud. Maali ees seisataja mõtleb paratamatult vaid ühele: mis saab minust sel päeval, kui Issand oma kirikuses tuleb?
Jumalalaps ei pea seda päeva, mil Kuningas kirikuses tuleb, sugugi kartma, vaid otse vastupidi, seda päeva on aastasadu oodatud, sest siis näeme seda, millesse praeguses elus saame vaid uskuda. Nii laulame advendilaulus: „Me ootame Sind, Jeesus Krist, kes istud taevatroonil! Me ihkame Su ilmumist, mil ehid aukroonil“.
Kui meile tuleb külalisi, siis on loomulik, et valmistume nende tulemiseks: katame laua, koristame toad. Nii on loomulik, et mõeldes kirkuses tulevale Issandale valmistume tema tulemiseks. Advendiaeg on meeleparandusaeg, see on ettevalmistusaeg Kristuse taastulemiseks. Meie praeguse elu valikutest sõltub see, millised tunded on meil Issanda taastulemisel. Teda nüüd järgides võime siis tunda rõõmu.
Kaido Soom

Read more Comments Off on Sinu Kuningas tuleb kirkuses

NB! PAKUME SOODUSTELLIMUST KOGUDUSTE KAUDU:
Tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 28 €
Tellides 10 ja enam lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 27 €
Sooduspakkumine kehtib 15. detsembrini 2017
Ajalehe EESTI KIRIK tellimishinnad 2018. aastaks
Aastatellimus 30 €
6 kuud               17 €
3 kuud                9 €
PÜSIMAKSELEPINGUGA SWEDBANKIS 2,40 € KUUS
NB! Vajaliku viitenumbri saab toimetusest!

Tellimiseks on mitu võimalust:
–    helista toimetusse 733 7795
–    telli kodulehelt www.eestikirik.ee
–    saada e-kiri aadressil ek.tellimus@eelk.ee
–    telli Eesti Posti kaudu
–    VORMISTA SOODUSTELLIMUS KOGUDUSE KAUDU!
Ajaleht EESTI KIRIK igal kolmapäeval!

Read more Comments Off on Õige aeg tellida ajaleht EESTI KIRIK 2018. aastaks!