Lk 2.21: „Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse.“ 

Selline oli Vana Testamendi lepingu märk – kõik poisslapsed lõigati ümber kaheksandal päeval. Uue Testamendi lepingu märgiks on ristimine Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Vana Testamendi leping oli antud üksnes Iisraeli rahvale, ümber lõigati ainult poisslapsed. Uue Testamendi lepingu puhul selliseid piiranguid ei ole. Jeesus ütles, et ristida tuleb kõik rahvad. Seda jüngrid ka tegid ristides inimesi koos nende peredega. 

Nii ristimise kui ümberlõikamisega seoses antakse lapsele nimi. Nii on Jeesuse ümberlõikamine ka tema nimepäevaks. Lugedes jõulupühast kaheksa päeva edasi, saame 1. jaanuari, mis kiriku kalendris on Jeesuse nimepäevaks. 

Aastal 153 viidi Rooma riigis aasta algus 1. jaanuarile (varem oli aasta alguseks 1. märts). Varasemat aega meenutavad veel numbritest tuletatud kuude nimed: september, oktoober, november ja detsember. Kristlastele on 1. jaanuari Jeesuse nimepäev hea meeldetuletus, et me alustame igat uut aastat Jeesuse nimel.


Read more Comments Off on 1. jaanuar – Jeesuse nimepäev ja uus-aasta

Armsad sõbrad, Maarjamaa lapsed!

Kas seekordne jõuluaeg eristub varasematest? Küllap leidub mitmeid, kes vastavad jaatavalt. Ehk on selle vastuse taustaks rahutus, mis on tingitud meie ümber toimuvast, sealhulgas sõjakoledused ja vägivald mitmel pool maailmas ning sellest tingitud rahvaste ränne, mille sarnast lähiajalugu ei tunne. Võibolla valutab kellegi süda oma perekonna toimetuleku, lähedaste või enda heaolu ja tervise pärast. Võibolla on meel rahutu igapäevaste maiste asjade pärast.

Ei olnud see teisiti esimesel jõuluööl. Ajad olid ärevad ka Jeesuse sünniaegses Palestiinas. Poliitiline pinge ja ärevus ühiskonnas segunes isikliku mure ja rahutusega Maarja ja Joosepi hinges. Mure sündiva lapse pärast. Mure lapseootel noore Maarja vastupidamise pärast pikal jalgsirännakul Naatsaretist Petlemma. Küsimus, kas jõutakse turvaliselt kohale ja leitakse noorele emale ja lapsele sobiv ase, vaevasid Joosepi mõtteid.

Ärevuse ja rahutuse keskele saabus jõuluööl enneolematu rahu. Taevast paistis kirgas valgus ja kostus inglite laul. Jumala Poeg sündis inimesena ärevasse aega ja tõi kõigile, kes teda ootasid, rahu südamesse. Jeesuse sündimine täitis tema vanemate, karjaste ja kaugelt saabunud tarkade hinge lootusega, et Jumal ei jäta iial oma lapsi hoole ega tähelepanuta. Ta tuleb ise oma armastusega inimeste keskele, et julgustada, kinnitada ja rõõmustada meid. Ainult armastus saab muuta pimeduse valguseks, muuta rahutuse rahuks ja pöörata lootusetuse lootuseks!

Rahu- ja lootusesõnum jõuab jõuluevangeeliumi kaudu meie kõrvu igal aastal. Nii ka seekord. Üle tormaka ja rahutu ilmakära kostub kõigi meie elusid muutev sõnum: „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust.” Jh 1:14

Rõõmustagu ja kirgastagu meie meeli ja rahustagu kõigi südant Jeesuse, meie Päästja ja Lunastaja imeline inimesekssaamine jõuluööl. Piiluge karjaste kombel Petlemma jõulusõime ning rõõmustage Jumala armastusest inimeste vastu. Proovige ka ise Jeesusesse uskudes ja Teda järgides rohkem armastada ning te näete, et meie ümber hakkavad toimuma inimeste elu muutvad imed!

Soovin õnnist jõulupüha ning kirgastatud elu Kristuse järgimisel uuel Issanda aastal 2016!

Urmas Viilma
Peapiiskop

 

Allikas: EELK.ee

 

Read more Comments Off on Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2016

2015-2016

Lund ei ole veel maas,
aga ma ootan jõule taas.
Parim kink, mis võiks kuuse all olla,
on puhkus ja kodusoojus mulle.

...Jeesus, jää minuga ka peale jõule...

Uude aastasse ootan palju rõõmu ja tööd.
Loodan, et järgmine semester ei kuku vöölt.
Aga mis võiks uus aasta mulle tuua?
Need kohustused mul - et neid täita suuta!?

...Aga mis võiks olla parim kink Sulle?...

 

Autor: Kristi Vaistla

 

 

Read more Comments Off on Jõululuule