Sel sügisel on Pluss-ajakirjal 5-aastane juubel, sest esimene eestlaste enda tehtud ajakiri ilmus novembris 2010. Seetõttu toome käesoleva aasta novembrikuus Sinuni mõned artiklid meie arhiivist "vana kuld" - et meenutada, millised mõtted ja teemad olid noortele olulised 5 aastat tagasi. Rubriigist "Seitse" saad lugeda:


Kuidas näidata oma värve?

Meie usk on midagi sellist mis ei ole mõeldud endale hoidmiseks vaid jagamiseks. Millised on kõige paremad viisid seda teha?

1.Ole oma tegudega eeskujuks

„Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta." (Jaakobuse 2:18)

Kõige parem viis jagada oma usku teiste inimestega on neile olla oma tegudega eeskujuks. Tegudega näitame me seda mida meie usk meie jaoks tegelikult tähendab. Inimeste jaoks on märksa suurem tunnistus see, kui sa neile näitab Jumala armastust selle asemel et neile sellest lihtsalt rääkida. Üks hea tegu kõneleb palju rohkem kui tuhat sõna.

2.Anna andeks tingimusteta

„Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!" (Koloslastele 3:13)

Tänapäeva maailmas on väga paljudel inimestel probleeme andestamisega. Andeks andmine on üks kristlikule usule kõige iseloomulikumaid asju. Andes teistele andeks ilma et nad seda ise paluksid on üks tõhusamaid viise kuidas evangeliseerida.

3.Käitu inimestega hästi

„Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad." (Luuka 6:27)

Käitu inimestega viisakalt, ükskõik kuidas nemad sinuga käituvad. Millal iganes sul võimalus avaneb, näita teistele et sa ei muuda oma suhtumist nende suhtes, ükskõik mis ei juhtuks. Jeesus käitus inimestega hästi isegi siis kui nemad temasse halvasti suhtusid. See paneb inimesi mõtlema selle üle kuidas sa oled võimeline nii tegema. Mõned neist võivad isegi küsima tulla.

4. Leia viise kuidas olla õnnistuseks teistele

„Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas." (Matteuse 5:16)

Leia iga päev võimalusi selleks et teha midagi head teistele. Aita kui keegi peab kandma rasket kotti või kuula oma sõpra kui tal on suur mure. See ei ole ainult õnnistuseks teistele, vaid ka sulle endale. Sellise käitumisega näitad sa et sulle on tähtsad sinu ümber olevad inimesed.

5. Jää kindlaks sellele, mida sa usud

„Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest....“ (Koloslastele 1:23)

Rasked ajad panevad meie kõigi usu proovile. Jäädes sellistel aegadel kindlaks sellele, mida sa usud, näitad sa, et sinu usk on sinu jaoks midagi tõeliselt olulist ja väärtuslikku.

6. Ära varja oma usku

„Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.“ (Matteuse 10:33)

Meil kõigil tuleb elu jooksul ette olukordi kus meie käest küsitakse kellesse me usume. Kui meie käest küsitakse kas me usume Jumalasse ning me vastame ei, näitab see et meie jaoks ei ole meie usk tähtis.

7. Ole positiivne

„Sina annad mulle teada elu teeraja, rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.“ (Psalm 16:11)

Ole positiivne igas olukorras, ka siis kui käes on rasked ajad. Ole rõõmus, sest sinuga on Jumal keda võib alati usaldada. Kui inimesed näevad et sa suudad positiivne olla ka rasketes olukordades, ja nad tahavad kindlasti teada kuidas sa seda suudad.

 

Tekst Gerda Parkja, Foto Joanna Amemori

Pluss 1/2010. Sisukord

Read more Comments Off on Pluss 5 aastat tagasi: Seitse – Kuidas näidata oma värve?

Valminud on eesti keelde tõlgituna uus veebileht, mis vastab mitmetele keerulistele küsimustele Jumala, Piibli, usu, ristimise, Püha Vaimu, surma, kannatuse ja taeva kohta. 

Veebileht on abiks neile, kes otsivad elavat Jumalat, kellest Piibel tunnistab, igatsevad tuge oma usuelu ülesehitamiseks või soovivad kristluse põhiõpetust paremini tundma õppida.

Veebilehel on konkreetsed küsimused selgete ja arusaadavate vastustega, mis tuginevad Piiblil. 

Siinkohal on välja toodud üks küsimus-vastus:


Miks on maailmas kannatusi?

Autor: Manu Ryösö
Tõlkinud: Ragne Kepler

Selle küsimuse üle on inimesed kogu ajaloo vältel pead murdnud. Kui Jumal on kõikvõimas ja hea, miks lubab ta sõdu, nälga, tapmist ja muud sellist, mis elu hävitab? Kas tal pole väge, et kõike seda ära hoida?

See küsimus jäetakse Piiblis lahtiseks. Mõnedel asjadele vastatakse, aga mitmed küsimused jäävad õhku. Üheks Piibli vaatenurgaks on see, et maailmas on palju kannatusi, mis on inimeste endi põhjustatud. Sõda, vägivald, abielurikkumine ja muud meisse sügavaid haavu jätvad olukorrad on õigupoolest inimeste endi tekitatud. Inimene ei saa selle eest Jumalat süüdistada, vaid peaks hoopis ise peeglisse vaatama.

Siin maailmas on aga ka palju kannatusi, mis pole inimese põhjustatud. Siia kuuluvad paljud haigused ja looduskatastroofid. Miks Jumal neid ära ei hoia? See jääb meile saladuseks. Paistab siiski, et paljud raskused on olukorrad, mille kaudu Jumal kutsub inimesi enda lähedusse. Võib-olla on üheks kannatamise eesmärgiks see, et inimene mõistaks oma tühisust ja pöörduks Jumala poole. Teiselt poolt, kannatused liidavad inimesi üksteisega ja Jumala tahab, et me aitaksime neid, kes on hädas.

Meie lohutus ja lootus on sõnum ülestõusnud Kristusest - valu ja kannatuse võitjast.

Loe rohkem oluliste küsimuste kohta elus Bible Toolboxi kodulehelt

 

Read more Comments Off on Bible toolbox – vastused elu suurtele küsimustele