Kui kurjategija teeb midagi seadusevastast, on tavaline, et teda püütakse kinni, toimub kohtuprotsess ja talle mõistetakse karistus vastavalt süüteo suurusest. Seejärel peab ta peab oma karistuse ära kandma. Niimoodi lõpeb see protsess läänelikus maailmavaates.

Lähis-Idas veel tänapäevalgi on veel üks võimalus selle rivi lõpus. Kui kurjategijale on karistus ära määratud, võib keegi tema perekonnaliige, sõber või tuttav astuda ette ja öelda: "Mina kannan tema karistuse." Süüdi jääb endiselt kurjategija, kuid keegi teine saab tema karistuse enda peale võtta, vajadusel tema asemel vangi minna.

read more

Read more Comments Off on Lühifilm “Kes iganes”