Praegusel postkristlikul ehk kristlusejärgsel ajal võib juba mõiste „kristlik abielu“ tunduda iganenu ja mõttetuna, sest üldpildis valitsevad vabad suhted, kokku- ja lahkukolimised ning kõik selle juurde kuuluv. Kas kristlik abielu pole selles valguses igand, mis tänapäeval peabki muutuma?


Vaadake ette ja elage targalt!

Ef 5:15-17 on kirjutatud: „Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad … ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.“ Oleks rumal pimesi arvata, et kõik moodne on hea, kõik vana aga halb. Selle asemel tasub – ja hoolega! – vaadata, milline on tegelikult nii ümbritsev kui ka enda elu. On võimalik elada arutult ja oma elu ning suhteid hävitavalt, panemata seda ise tähelegi, sest kuidagi on lihtsalt nii läinud ja oled sellega juba harjunud.

Abielu on sügavaim ja tähtsaim inimestevaheline suhe. Selles saavad kaks inimest üheks, moodustades uue terviku, mille purunemine on igal juhul väga valus ja jätab sügavad haavad. Seepärast pole abikaasa mõeldud teatud aja pärast välja vahetamiseks, nagu vananenud kodutehnika või auto. Ei ole võimalik elada õnnelikult, kui abielu on õnnetu või raske ja vastuoluline. Ei saa olla kodurahu, kui abikaasad üksteist ei mõista, kui nad on omavahel sõjajalal ning püüavad üksteist üle trumbata ja ära kasutada.

 

Jumala looming

Abielu on Jumala looming, mitte inimeste väljamõeldis. Sellepärast pole ka inimestel voli seda ümber defineerida. Kui Jeesuselt abielulahutuse kohta küsiti, vastas Ta: „Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks?” ja lisas: „Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!” (Mt 19:4-6)

Mees ja naine saavad abielus üheks mitte ainult ihulikult, vaid kasvavad kokku ka hingeliselt ja vaimselt. Sellepärast mõjuvadki truudusetus ja abielulahutus nii raskelt. Jumala plaani kohaselt on abielusuhe kõige kindlam ja turvalisem ühendus, kus alati üksteist usaldatakse ja toetatakse. Inimese patune loomus kipub seda küll rikkuma, aga kristlik abielu on hea võimalus kõige lähedasema inimesega koos sellest üle saada ning teineteist taluma, toetama ja armastama õppida.

Et abielu ei tohi lahutada, see oli küsijatele üllatuseks. Nad väitsid vastu, et abielulahutus on ju seni olnud täiesti seaduslik asi, kuidas siis nüüd äkki nii? Jeesus vastas, et lahutuse lubamise põhjuseks oli inimeste „kõva süda“, st hoolimatus üksteise suhtes (armastuse vastand!), aga tegelikult tähendab abielu lahutamine selle rikkumist (Mt 19:7-9). Seda kuuldes olid Jeesuse jüngridki kohkunud ...

 

Jumala kaitse all

Abielu on Jumala kaitse all juba kümnes käsus: „Ära riku abielu!“ Mida see tegelikult tähendab? Kas näiteks abielueelsed seksuaalsuhted vallaliste vahel polegi selle käsu rikkumine, sest nad ju pole veel abielus? Aga kas mõningane flirtimine on lubatud? – Nõnda küsides unustaksime asja olemuse. Jeesuse õpetus on selle koha pealt väga konkreetne: „Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda! Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse.“ (Mt 5:27-29)

Kui tahetakse elada õnnelikus abielus, siis tuleb hoiduda kõigest, mis tervet ja usaldavat suhet võiks kahjustada – ka isekusest, omakasupüüdlikkusest, soovist teist ära kasutada või endale allutada jne.

Kuna abielu on üks Jumala parimaid kingitusi inimesele, siis pole ime, et kurat seda tugevalt ründab, kasutades ära inimeste loomulikke, kuid taltsutamata himusid ja isekust. XX sajandi teisel poolel algas nn seksuaalrevolutsioon, mis pakkus “vabadust“, aga see on vabadus inimese patusele, taltsutamatule loomusele. See on viinud loendamatu hulga suvaliste suheteni, purunenud südameteni, usalduse kaotuseni, lagunenud abieludeni, vanemateta lasteni jne. Kas need on ikka väga üllad, head ja progressiivsed arengud? Kas me sellist elu soovimegi?

 

Igavene tõotus

Kristlik abielu algab laulatusega ning on Jumala ees ühendatud elu, mida elatakse Jumala abiga kristlike põhimõtete ja väärtushinnangute järgi. See ei ole suvaline kooselu põhjendusega: „Me armastame üksteist“. Selline põhjendus pole küllaldane ega taga õnnelikku elu, nagu võime näha igal sammul.

Milleks laulatus? Kõigis tähtsates asjades ju ikka lepitakse kõigepealt kokku, siis aga pannakse kokkulepitu paberile ja kinnitatakse osapoolte allkirjadega. Milleks? Mida see paber annab? Kindluse, et asi on otsustatud, ehkki tulemuse määrab muidugi see, kuidas lepingut täidetakse. Nii tehakse ka abielludes, kusjuures kristlik abielu sõlmitakse mitte ainult inimeste vahel, vaid ka Jumala ees. Jumala abi ja osalus on tähtsad just siis, kui inimese jaks kipub lõppema.

Armastusel on kristlikus abielus hoopis teine tähendus kui ühiskonnas üldiselt. See pole üksnes ilus romantiline tunne, mis tuleb ei tea kust ja võib samamoodi ka kaduda, vaid kindel otsus hoolida teisest ja seista tema kõrval, sõltumata asjaoludest. Seda laulatusel tõotataksegi. Ainult selline armastus saab anda abielule kindluse, mis peab vastu kõigis elu katsumustes.

Suhe nagu Kristusel ja kogudusel – see on veel üks kristliku abielu tähendus ja ühtlasi kristliku armastuse mõõt! „Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda ...“ (Ef 5:25) See välistab igasugused isekusest lähtuvad otsused! Eespool aga: „Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestele otsekui Issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja.“ (s 21-23)

Selle kirjakoha valgel ei saa kumbki abielupool enam tegelda enese kehtestamisega teise arvel. Kas just isekus polegi see peajuur, millest kasvavad välja kõik muud hädad suhetes? Ja kas just mainitud kirjakoht polegi rohi selle vastu?

Tekst Aare Kimmel
Foto Freeimages

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 1/2015 Märts

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit

 

Read more Comments Off on Kristlik abielu – mida Piibel selle kohta räägib?