Ristija Johannese sündimine

Johannes oli preester Sakariase ja tema naise Eliisabeti poeg. Nad olid pikka aega lootnud last saada, kuni lõpuks, üsna eakatena, olid lapsevanemaks olemise lootusele käega löönud.

Ühel päeval oma vanas eas läks Sakarias templisse viirukit suitsutama ning seal olles kõneles talle Issanda ingel: ”Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes.” Lk 1:13

Sakarias kahtles, et tema ja ta naine võiksid nii kõrges vanuses veel lapsi saada. Kahtlemise tõttu ütles ingel talle, et ta jääb tummaks kuni päevani, mil ettekuulutus täitub. Kui Sakarias lõpuks oma hääle tagasi sai, täitus ta Püha Vaimuga ja hakkas rääkima prohvetlikult oma poja kohta: ”Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele!” Lk 1:76-79

Aus ja otsekohene

Johannes elas kõrbes lihtsat elu. Tema toiduks olid rohutirtsud ja mesi, ta kandis kaamelikarvadest kuube ja kuulutas, et Jumala riik on lähedal. Ta manitses inimesi patust ning halbadest harjumustest ja hoiakutest pöörduma. Paljud lasid end Johannesel ristida meeleparanduseks. Variserid ja saduserid (ehk õpetatud targad juudi mehed) olid provotseeritud, kui kuulsid, mida ta kõneles Taevariigi kohta. Ent Johannes, kes oli resoluutselt aus, hurjutas neid, nimetades neid ”rästikute sooks”, ja näitas neile koha kätte.

Paljud pidasid Ristija Johannest Messiaks, keda juudid ootasid, kuid nendele vastas ta: ”Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.” Lk 3:16

Jeesuse tee tasandaja

Johannese evangeeliumis (1:23) ütles ta enda kohta, et ta on hüüdja hääl kõrbes, kes teeb Issanda tee tasaseks.

Johannes oli Jeesuse eelkäija. Ta pidi Jeesuse jaoks tee ette valmistama. Jeesus, Messias, oli see, kes ristis meie päästmiseks, mitte vaid meeleparanduseks. Kui Jeesus tuli Johannese juurde, et lasta end ristida, ei soovinud Johannes seda teha. Mt 3:13-15: ”Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta end Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: ”Mul on vaja ennast lasta sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!” Jeesus aga kostis talle: ”Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele.” Sellest tuleb ka tema nimi – Ristija Johannes.

Kõrgeim maa peal

Johannes oli kõigutamatult aus mees ja see ei meeldinud kõigile. Nelivürst Heroodes lasi Johannese vangistada ja tal pea maha lüüa, kuna Johannes oli tema eluviisi hukka mõistnud.

Pärast Johannese surma andis Jeesus tema kohta tunnistuse. Lk 7:24-35 nimetas Ta teda prohvetiks ja kõige kõrgemaks meheks, kes on kunagi naisest sündinud. Jeesus hurjutas neid, kes ei lasknud end Johannesel ristida ja eirasid sellega Jumala plaani. Jeesus kordas veelgi üle selle, mis on kirjas Malaki 3:1 ja teistes evangeeliumites Johannes rolli kohta: ”Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed.” (Ml 3:1)

Johannese ristimisest on juttu ka Uue Testamendi hiljem kirjutatud osades, kuid nagu Johannes seda ka ise ütles – tema ristis veega meeleparanduseks, Jeesus ristib Püha Vaimuga, et päästa.


Tekst Elna Øhlund
Tõlge Ave Mølster

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 2/2015 Mai

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit

 

Read more Comments Off on Ristija Johannes

Lk 2.21: „Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse.“ 

Selline oli Vana Testamendi lepingu märk – kõik poisslapsed lõigati ümber kaheksandal päeval. Uue Testamendi lepingu märgiks on ristimine Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Vana Testamendi leping oli antud üksnes Iisraeli rahvale, ümber lõigati ainult poisslapsed. Uue Testamendi lepingu puhul selliseid piiranguid ei ole. Jeesus ütles, et ristida tuleb kõik rahvad. Seda jüngrid ka tegid ristides inimesi koos nende peredega. 

Nii ristimise kui ümberlõikamisega seoses antakse lapsele nimi. Nii on Jeesuse ümberlõikamine ka tema nimepäevaks. Lugedes jõulupühast kaheksa päeva edasi, saame 1. jaanuari, mis kiriku kalendris on Jeesuse nimepäevaks. 

Aastal 153 viidi Rooma riigis aasta algus 1. jaanuarile (varem oli aasta alguseks 1. märts). Varasemat aega meenutavad veel numbritest tuletatud kuude nimed: september, oktoober, november ja detsember. Kristlastele on 1. jaanuari Jeesuse nimepäev hea meeldetuletus, et me alustame igat uut aastat Jeesuse nimel.


Read more Comments Off on 1. jaanuar – Jeesuse nimepäev ja uus-aasta

Kuus kuud enne Jeesust (Lk 1,26) sündis Ristija Johannes, kelle sünnipäeva tähistab kristlik kirik vastavalt 24. juunil. Johannese nimest tuleneb jaanipäeva eestikeelne nimi. Johannese sünniloost saab lähemalt lugeda Luuka evangeeliumist (Lk 1,5-25).  

read more

Read more Comments Off on 24. juuni – Jaanipäev

Suvi vaikselt meelitab juba mõnel ilusamal päeval ning mõnusaks lugemiseks päikese käes sobib ideaalselt värskelt ilmunud Pluss-ajakiri "Uus algus".

Maikuu ajakiri sisaldab põnevat intervjuud kristlasest korvpalluriga Scott Machado, tutvustab noort muusikut Joshua Viinalass ning räägib Taize liikumisest Prantsusmaal. Johanna Vahemärgi on Plussile saatnud värvika sõbrakirja Iisraelist. Piibliõpetuses on Andres Põder kirjutanud lahti ristimise tähenduse ja olulisuse ning lisaks saab lugeda veel piiblitegelasest Ristija Johannes. Gospelmuusika rubriiki täidab seekord suurepärane artist Lecrae. 

Loodetavasti leiad just Sina endale siit põnevat lugemist! 

Sul on võimalus endale või sõbrale tellida Pluss-ajakiri posti teel koju! 
Tellimuse saab vormistada kodulehel www.plussmeedia.ee/tellimus või saates oma andmed pluss@plussmeedia.ee.

Ajakirja võid küsida ka Tallinnast Misjonikeskusest (Tehnika 115) ja peagi ka Tartust Pauluse kirikust (Riia 27, tel 7420258). Võid ühendust võtta ka Plussiga: pluss@plussmeedia.ee
Ajakirja üksiknumber maksab 2.49 ja aastatellimus 8 eurot.

Ajakirja on võimalik suuremas koguses osta ka kogudusele / noortegrupile, mille puhul kehtib erihind!

Peagi jõuavad ajakirjad ka kõikidesse rahvaraamatukogudesse (mitte kooliraamatukogud) üle Eesti! 
Julgelt võid küsida Pluss-ajakirja ka oma kogudusest!

Varasemaid ajakirju saad lugeda: www.plussmeedia.ee/ajakiri

Loe Hea Sõnumiga Plussi ning jaga seda ka oma sõpradega!

 

Read more Comments Off on Pluss-ajakiri “Uus algus” on ilmunud

Seekordse Piibli- ja misjonikursuse teemadeks olid sakramendid ja jutlustamine. Esimesel teemal kõneles meile EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots ja jutlustamisest EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhamets.

read more

Read more Comments Off on Noorte piiblikursus: Sakramendid ja jutlustamine