16. septembril 2016 algab Põltsamaa kiriklas taas igakuine kolmepäevane õppetöö 18-30 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja kasvamine kristlasena.

read more

Read more Comments Off on Piiblikursus kutsub taas noori Põltsamaale

16. septembril 2016 algab Põltsamaa kiriklas taas igakuine kolmepäevane õppetöö 18-30 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja kasvamine kristlasena.

read more

Read more Comments Off on Piiblikursus kutsub taas noori Põltsamaale

Pühapäeval, 22. mail lõpetas oma õppetöö EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse viies lend.

read more

Read more Comments Off on Noorte piiblikursuse lõpetas juba 5. lend

Pühapäeval, 22. mail lõpetas oma õppetöö EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse viies lend.

read more

Read more Comments Off on Noorte piiblikursuse lõpetas juba 5. lend

„Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja
 inimene, kes jõuab arusaamisele, 
sest sellest on rohkem kasu, kui hõbedast
 ja rohkem tulu, kui kullast.” 
Õp 3:13-14

 

Alates 29-30. jaanuarist 2016 alustab SA EELK Misjonikeskus täiskasvanute Piiblikursuse teise hooajaga. Kursuse sihtgrupiks on huvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest.

Kokku saadakse kord kuus reedest laupäevani alates jaanuarist kuni novembrini EELK Põltsamaa Niguliste koguduse kiriklas. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega. Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses.

Käsitletavad teemad 2016.aastal:

Jaanuar (29-30.01) – Religiooni mõiste ja arengusuunad.
Veebruar (19-20.02) – Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.
Märts (25-26.03) – Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?!
Aprill (29-30.04) – Jeesuse maapealne elu. Jüngerlus.
Mai (27-28.05) – Jeesuse õpetus + algkristlus.
August (26-27.08) - Püha Vaim. Kiriku õpetus.
September (23-24.09) – Jumalateenistuse kord. Kirikukalender.
Oktoober (28-29.10) – Usuelu (vaimulik eluviis). Retriit. Palverännakud.
November (25-26.11) – Minu ülesanne ristiinimesena Jumala loodud maailmas.

Lektoriteks EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud, näiteks: Eenok Haamer, Jaan Lahe, Arne Hiob, Vallo Ehasalu, jpt.

Ülesehitus
Kogunetakse reedel, 19:00 õhtusöögi laua taha, kus ühises vestlusringis jagatakse muljeid kursuse vahelisest ajast. Veel samal õhtul toimub ka esimene loeng 21:00 – 22.30 nn. „ööseminar”. Hilisõhtune loeng ei ole mitte niivõrd konspekteerimiseks, kui kaasamõtlemiseks ja ühiseks aruteluks. Teema valikul lähtutakse järgnevale päevale paigutatud peateemast.
Peale ööseminari on Taize õhtupalvus 22:40 – 22:55.
Laupäeva jäävad kaks toitlustuskorda (hommik ja lõuna) ning kolm 1,5 tunnist loengut. Teise päeva programm lõpeb armulauaga jumalateenistusega. Koju saab hakata suunduma kell 16:00!

Esimese lennu kogemustest võib öelda, et loengud huvitavate lektoritega ning osaduses viibimine teiste kristlastest õdede ja vendadega on andnud osalejatele tunnetatava annuse Püha Vaimu väge, mille toimel saab südamerahus pingeliste maailmaasjadega toime tulla, kuni järgmise kokkusaamiseni! Lisaks aitavad uued ja sügavamad teadmised Piiblist üles ehitada ja/või tugevdada vaimset vundamenti, millele saaks toetuda ja millest lähtuda kõik igapäevased tegevused nii kergematel kui ka raskematel eluperioodidel.
 

Kursuse maksumus on 35 eurot/kuu (kokku 9×35=315). Osavõtumaksu saab maksta ühe kuu kaupa. Kursuse korraldajad leivad, et kõik huvilised võiksid paluda toetust oma koguduselt kas osalise või täieliku kompensatsiooni saamiseks. Seda muidugi juhul, kui peale kursust ollakse valmis koolituselt saadud teadmisi ja kogemusi rakendama oma kodukoguduse elu aktiviseerimiseks.

Kursusele saab registreerida projektijuhi Kalle Kõiv’u meiliaadressil: kalle.koiv@eelk.ee. kuni 27.jaanuarini. Lisainfot saab telefonil 50 123 25.

 

Foto eelmise aasta lõpetajatest:

Read more Comments Off on Algab täiskasvanute piiblikursus!

Eelmisel nädalavahetusel alustas õpinguid EELK noorte piibli- ja misjonikursuse viies lend. Koos veedetud aeg möödus väga kiiresti ja meeleolukalt. Esimesel nädalavahetusel õppisime üksteist rohkem tundma nii läbi huvitavate mängude kui ka kasvurühmades vesteldes.

read more

Read more Comments Off on Noorte piiblikursus: 1. Nädalavahetus

Augustikuu viimane nädalavahetus oli mitmekümnele noorele väga eriline aeg ja kohtumine imeliste inimestega. Nimelt toimus Saku laagrikeskuses „Talu“ esmakordselt EELK noorte piibli- ja misjonikursuse kõigi nelja lennu ühine kokkusaamine. Vilistlaste kokkutuleku päevad olid täis värvikaid emotsioone – meenutati nostalgiliselt oma kursuse eredamaid elamusi, saadi tuttavaks teiste kursuste inimestega, jagati üksteisega lugusid pärast piiblikursust toimunust, kuulati põnevaid seminare, arutleti piibli kirjakohtade üle ja palvetati. Õhtuprogrammiks olid Rannamõisa koguduse noored ette valmistanud lõbusa piibliteemaliste küsimustega mängu „Kuldvillak“, kus erinevad kursused omavahel teadmisi proovile said panna.

Puhkus ja kosutus

Laupäevahommikuse esmase tutvuse järel saime endale mõtlemiseks kaks küsimust: Mis on see vaimulik toit, mida praegu vajaksin? Mida ma tahaksin Jumalalt küsida?
Nädalavahetuse jooksul lugesime mitmeid Piibli kirjakohti, kus Jeesus läks eemale rahvahulgast, et olla vaikselt, puhata ja palvetada. Nii panid ka piiblikursuse juhendajad kõigile vilistlastele südamele, et vahel on väga vaja ka meil Jeesuse eeskuju just selles osas järgida – minna lihtsalt eemale ja puhata. Et koguda uut jõudu. Kokkutuleku nädalavahetus oli osalejatele kahtlemata füüsiliseks puhkuseks ning suureks vaimulikuks kosutuseks ja heaks stardipauguks uuele sügishooajale.

Eeskujuks oma eluga

Laupäeval oli külla tulnud seminari pidama hetkel Tartus elav, kuid Rumeeniast pärit misjonär ja koguduse rajaja Theo Bunescu. Tema jagas oma kogemusi ja teadmisi argipäeva misjonäriks olemisest ja jüngerdamisest Piibli valguses. Theo seminar ja õpetuslik osa oli hästi praktiline, mida iga osaleja saaks ise tulevikus järgi teha.

Lõbusa origami-luige voltimise näitel oli Theo sõnum noortele: „Me ei saa teha oma kristlikku tööd nii, et me ainult ütleme ja anname infot, mida teised peaksid tegema ning siis saatma nad seda tegema. Me peame seda näitama oma enda elu eeskujuga. Tihtipeale peame minema inimese kõrvale ja koos temaga tegema.“

Origami-luige voltimise harjutuses ei saanud keegi õiget lindu valmis ainult juhendite kuulmise kaudu, kuid kõik said tiibu lehvitava linnu valmis siis, kui tema kõrvale tuli teine inimene, kes ütles: Vaata, tee nii, murra see paber üle selle teise. See oli hea võrdpilt meie kogudusetööle – kas tahame, et inimesed teeksid kõike õigesti, kui neile ühe korra pühapäeval midagi ütleme, või oleme valmis seda kõike ise ees tegema, seejärel minema selle inimese kõrvale, teda õpetama, juhendama ja koos tegema? Väljakutsuv küsimus igale kuulajale oli: Kas minu elu on imiteerimist väärt?

Pühapäeval oli seminaripidajaks piiblikursuse eestvedaja Titta Hämäläinen, kes rääkis palvest ja pööras erilist rõhku sellele, mida Jeesus palve kohta õpetas. Vaatlesime lähemalt Meie Isa palvet ja iga grupp sai sügavuti arutleda ühe lõigu üle selles tuttavas palves.

Kokkusaamine lõpetati traditsiooniliselt pühapäevase jumalateenistusega EELK Saku kirikus, kus jutlustas piiblikooli vilistlane Joel Reinaru.

Mitmed osalejad ütlesid, et see nädalavahetus oli suureks õnnistuseks! Meelde tuli piiblikoolis kogetud imeline osadus oma grupiga ja isegi kui ollakse pidevalt kirikutööga seotud, on selline vaimulik kosutus igale kristlasele äärmiselt oluline.

Tekst Sirli Lend
Foto Titta Hämäläinen

 

Sul on võimalik piiblikursuse uue lennuga ühineda! Algus juba 18.septembril.
Rohkem infot leiad siit.

 

Read more Comments Off on Piiblikursuse vilistlaste kokkutulek oli õnnistuseks ja julgustuseks

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse viies lend alustab oma õppeaastat 18. septembril ja veel on võimalik end registreerida.

Kursus koosneb üheksast nädalavahetusest, mis toimuvad laagrivormis EELK Põltsamaa koguduse pastoraadis, iseseisvast kodutööst ning praktikast, mis toimub kevadhooajal soovitatavalt iga kursuslase kodukoguduses. Nädalavahetuse programm algab reedel õhtusöögiga ja lõppeb pühapäeva pärastlõunal.

Kursusel süvendame leerikoolis õpitud teadmisi Piiblist, Kolmainu Jumalast ja sakramentidest ning räägime ka diakooniast, misjonist, hingehoiust ja muust praktilisest, mis käib iga kristlase argipäevaelu juurde. Õpime viima läbi palvusi ning räägime ka jutlustamisest. Eelkõige õpime kasutama Piiblit elu leivana, mis meid toidab ning viibima osaduses Jumala ja üksteisega.

Kursuse programmi eest vastutab ja iga kord kohal viibib kursuse "pererahvas" Kristiina Seppel, Helina Voogne, Teet Kaur, Joel Reinaru ja Titta Hämäläinen, ja lektoriteks on meil häid õpetajaid, teolooge, pastoreid ja evangeliste nii Eestist kui ka välismaalt.

Lisainfo ja regamine: titta.hamalainen@eelk.eefacebook.com/eelkpmk

Korraldab EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Misjonikeskus ja Usuteaduse Instituut.

Viienda lennu nädalavahetused on järgmised:
18 - 20. september
16. - 18. oktoober
20. - 22. november
11. - 13. detsember
15. - 17. jaanuar
12. - 14. veebruar
18. - 20. märts
15. - 17. aprill
20. - 22. mai

Read more Comments Off on Noorte piiblikursuse 5.lend alustab – tule liitu!

Mai keskel lõpetas oma Piibli- ja Misjonikursuse teekonna juba neljas lend. Viimane ühine nädalavahetus möödus kiiresti ja ka pisut teistmoodi kui tavaliselt. Seekord ei käinud meile rääkimas mitte välislektorid, vaid pidime igaüks ise rääkima oma praktikast, läbi mille saime väga palju julgustust ning häid mõtteid, kuidas saaksime ka edaspidi abiks olla Jumalariigi töö tegemisel.

Kokku kuulasime üheksat ettekannet ning igaüks neist oli omanäoline ja ka kõigi praktikad olid omamoodi erilised ning väga julgustavad. Igaüks rääkis üsna lühidalt, mis oli praktika sisu, mida ise õppis, mis olid raskused jne. Sellele järgnes arutelu ja saime ka küsida küsimusi seoses praktikaga. Praktikana viidi läbi piiblitunde, pühapäevakooli tunde, laagreid, teenistusi ja veel mitmeid põnevaid tegevusi.

Usun, et enamik meist kogesid ettekandeid kuulates seda, et Jumalaga koos on kõik võimalik ning tuleb lihtsalt usaldada ja kuulata Jumala häält. Üks meie Piibli- ja Misjonikursuse eestvedajatest Titta Marita Hämäläinen on meie gruppi iseloomustanud järgmiselt: „Teile läheb korda see, mida teete, see, kes te olete Jeesuse jüngritena, ja mis on Jumala tahe teie elus. Ja see usaldus Jumala vastu oli üsna selgesti tuntav“. Jumala usaldamist, Temaga koos käimist, kuulamist ja kõike muud oleme me aga õppinud juba terve Piiblikooli teekonna ajal ja praktika andis meile lihtsalt võimaluse kõike õpitut ka rakendada.

Lisaks paljudele kogemustele ja uutele teadmistele, saime kursuselt kaasa ka hulga uusi sõpru, kellega saame jagada ka edaspidi oma muresid ja rõõme. Titta sõnul on meie grupp pühendunud, hooliv ja suure südamega. „Nii kiiresti võeti kõik omaks, igaüks sai olla nagu ta on. Ma mõnikord olin hämmingus, kui palju te arutasite ja vestlesite omavahel, tahtsite jagada ja kuulda teiste arvamust“.

Nüüd kui see tore Piibli- ja Misjonikooli rännak on meie jaoks möödas, saan ma ainult igaüht julgustada võtma ette seda teekonda, kes pole veel seda sammu astunud. Võin kinnitada, et see saab olema põnev ja hea aeg Jumalaga koos kasvamiseks. 

 

Tekst Jane Hüdsi
Foto Tuuli Varik 

 

Read more Comments Off on Noorte piiblikursuse 4.lend lõpetas

Seekordse Piibli- ja misjonikursuse teemadeks olid sakramendid ja jutlustamine. Esimesel teemal kõneles meile EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots ja jutlustamisest EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhamets.

read more

Read more Comments Off on Noorte piiblikursus: Sakramendid ja jutlustamine