16. septembril 2016 algab Põltsamaa kiriklas taas igakuine kolmepäevane õppetöö 18-30 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja kasvamine kristlasena.

read more

Read more Comments Off on Piiblikursus kutsub taas noori Põltsamaale

16. septembril 2016 algab Põltsamaa kiriklas taas igakuine kolmepäevane õppetöö 18-30 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja kasvamine kristlasena.

read more

Read more Comments Off on Piiblikursus kutsub taas noori Põltsamaale

Pühapäeval, 22. mail lõpetas oma õppetöö EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse viies lend.

read more

Read more Comments Off on Noorte piiblikursuse lõpetas juba 5. lend

Pühapäeval, 22. mail lõpetas oma õppetöö EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse viies lend.

read more

Read more Comments Off on Noorte piiblikursuse lõpetas juba 5. lend

Suvi on juba mõnda aega kestnud. Isegi mõned ilusad suveilmad on nägu näidanud. Kuid suvel on ka tihti see oht, et piibel jääb kuhugi kapi peale unarusse.

read more

Read more Comments Off on Suvi on käes

Plussmeedia noored ajakirjanikud on valmis saanud taas ühe kauni ja sisuka ajakirja, teemal "Varjatud". Seekord on Pluss veidi kosunud ning kokku lausa 40 lehekülge!

read more

Read more Comments Off on Pluss-ajakiri “Varjatud” on ilmunud

Eesti keel on piiblikeel (nagu ka inglise, saksa, vene jpt keeled). Kirjakeel, mis on täna meie kõneldava keele aluseks, kujunes piiblitõlke kaudu.

read more

Read more Comments Off on 14.märts – emakeelepäev

„Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja
 inimene, kes jõuab arusaamisele, 
sest sellest on rohkem kasu, kui hõbedast
 ja rohkem tulu, kui kullast.” 
Õp 3:13-14

 

Alates 29-30. jaanuarist 2016 alustab SA EELK Misjonikeskus täiskasvanute Piiblikursuse teise hooajaga. Kursuse sihtgrupiks on huvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest.

Kokku saadakse kord kuus reedest laupäevani alates jaanuarist kuni novembrini EELK Põltsamaa Niguliste koguduse kiriklas. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega. Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses.

Käsitletavad teemad 2016.aastal:

Jaanuar (29-30.01) – Religiooni mõiste ja arengusuunad.
Veebruar (19-20.02) – Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.
Märts (25-26.03) – Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?!
Aprill (29-30.04) – Jeesuse maapealne elu. Jüngerlus.
Mai (27-28.05) – Jeesuse õpetus + algkristlus.
August (26-27.08) - Püha Vaim. Kiriku õpetus.
September (23-24.09) – Jumalateenistuse kord. Kirikukalender.
Oktoober (28-29.10) – Usuelu (vaimulik eluviis). Retriit. Palverännakud.
November (25-26.11) – Minu ülesanne ristiinimesena Jumala loodud maailmas.

Lektoriteks EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud, näiteks: Eenok Haamer, Jaan Lahe, Arne Hiob, Vallo Ehasalu, jpt.

Ülesehitus
Kogunetakse reedel, 19:00 õhtusöögi laua taha, kus ühises vestlusringis jagatakse muljeid kursuse vahelisest ajast. Veel samal õhtul toimub ka esimene loeng 21:00 – 22.30 nn. „ööseminar”. Hilisõhtune loeng ei ole mitte niivõrd konspekteerimiseks, kui kaasamõtlemiseks ja ühiseks aruteluks. Teema valikul lähtutakse järgnevale päevale paigutatud peateemast.
Peale ööseminari on Taize õhtupalvus 22:40 – 22:55.
Laupäeva jäävad kaks toitlustuskorda (hommik ja lõuna) ning kolm 1,5 tunnist loengut. Teise päeva programm lõpeb armulauaga jumalateenistusega. Koju saab hakata suunduma kell 16:00!

Esimese lennu kogemustest võib öelda, et loengud huvitavate lektoritega ning osaduses viibimine teiste kristlastest õdede ja vendadega on andnud osalejatele tunnetatava annuse Püha Vaimu väge, mille toimel saab südamerahus pingeliste maailmaasjadega toime tulla, kuni järgmise kokkusaamiseni! Lisaks aitavad uued ja sügavamad teadmised Piiblist üles ehitada ja/või tugevdada vaimset vundamenti, millele saaks toetuda ja millest lähtuda kõik igapäevased tegevused nii kergematel kui ka raskematel eluperioodidel.
 

Kursuse maksumus on 35 eurot/kuu (kokku 9×35=315). Osavõtumaksu saab maksta ühe kuu kaupa. Kursuse korraldajad leivad, et kõik huvilised võiksid paluda toetust oma koguduselt kas osalise või täieliku kompensatsiooni saamiseks. Seda muidugi juhul, kui peale kursust ollakse valmis koolituselt saadud teadmisi ja kogemusi rakendama oma kodukoguduse elu aktiviseerimiseks.

Kursusele saab registreerida projektijuhi Kalle Kõiv’u meiliaadressil: kalle.koiv@eelk.ee. kuni 27.jaanuarini. Lisainfot saab telefonil 50 123 25.

 

Foto eelmise aasta lõpetajatest:

Read more Comments Off on Algab täiskasvanute piiblikursus!

Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. 
Jesaja 40: 30-31

Selle Piibli kirjakoha põhjal valmis noorte tehtud fotolugu Venemaal toimunud Plussmeedia rahvusvahelises meedialaagris.

Sinagi võid iga päev ammutada uut jõudu Issandalt!


Read more Comments Off on Kes ootavad Issandat, saavad uut rammu

Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 
Matteuse 11:28

Selle Piibli kirjakoha põhjal valmis noorte tehtud fotolugu Venemaal toimunud Plussmeedia rahvusvahelises meedialaagris.

See kutse on ajatu ja kehtib Sinule ka täna!

 

Read more Comments Off on Tulge minu juurde kõik!