Erkki Laul oli tavaline eesti mees – ta ei teadnud midagi usust ja teda ei huvitanud miski usuga seotu. Tal oli aga üks hea sõber, kes oli "kahjuks" kristlane.

read more

Read more Comments Off on Erkki Laul: Minu lugu Jumalaga – Võitlus