Tule vabatahtlikuks misjonimeeskonda! Kristlased on kutsutud kuulutama Kristust sõnade ja tegudega.

read more

Read more Comments Off on Nelja tuule ristirännak – tule osalema!

Tule vabatahtlikuks misjonimeeskonda! Kristlased on kutsutud kuulutama Kristust sõnade ja tegudega.

read more

Read more Comments Off on Nelja tuule ristirännak – tule osalema!

Tähendamissõna Külvajast, Markuse 4: 3-9.

Jeesus ütles: „Kuulake! Vaata, külvaja läks välja külvama. 
Ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. 
Ja osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda, ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda, ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest sel ei olnud juurt. 
Ja osa seemet kukkus ohakate sekka, ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei andnud vilja. 
Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning kandis kolmekümne- ja kuuekümne- ja sajakordselt.” 
Ja ta ütles: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!” 

 

Mõtisklus Kadri Lääs
Piiblilugemine Kaarel Vahermägi
Allikas: Raadiosaade "Misjonikoor muusikas ja sõnas".


Read more Comments Off on Tähendamissõna Külvajast

Üks vana legend räägib Jeesuse taevaminemisest. Inglid tervitavad teda seal ja küsivad murelikult: “Mis saab nüüd sellest kõigest, mida sa maa peal alustasid?

read more

Read more Comments Off on 5.mai – Kristuse taevaminemise püha