1334. aastal otsustati, et nelipühale järgnevat pühapäeva tuleb tähistada püha Kolmainsuse päevana (ladina keeles Trinitatis).

read more

Read more Comments Off on 22. mai – Kolmainupüha