Augustikuu viimane nädalavahetus oli mitmekümnele noorele väga eriline aeg ja kohtumine imeliste inimestega. Nimelt toimus Saku laagrikeskuses „Talu“ esmakordselt EELK noorte piibli- ja misjonikursuse kõigi nelja lennu ühine kokkusaamine. Vilistlaste kokkutuleku päevad olid täis värvikaid emotsioone – meenutati nostalgiliselt oma kursuse eredamaid elamusi, saadi tuttavaks teiste kursuste inimestega, jagati üksteisega lugusid pärast piiblikursust toimunust, kuulati põnevaid seminare, arutleti piibli kirjakohtade üle ja palvetati. Õhtuprogrammiks olid Rannamõisa koguduse noored ette valmistanud lõbusa piibliteemaliste küsimustega mängu „Kuldvillak“, kus erinevad kursused omavahel teadmisi proovile said panna.

Puhkus ja kosutus

Laupäevahommikuse esmase tutvuse järel saime endale mõtlemiseks kaks küsimust: Mis on see vaimulik toit, mida praegu vajaksin? Mida ma tahaksin Jumalalt küsida?
Nädalavahetuse jooksul lugesime mitmeid Piibli kirjakohti, kus Jeesus läks eemale rahvahulgast, et olla vaikselt, puhata ja palvetada. Nii panid ka piiblikursuse juhendajad kõigile vilistlastele südamele, et vahel on väga vaja ka meil Jeesuse eeskuju just selles osas järgida – minna lihtsalt eemale ja puhata. Et koguda uut jõudu. Kokkutuleku nädalavahetus oli osalejatele kahtlemata füüsiliseks puhkuseks ning suureks vaimulikuks kosutuseks ja heaks stardipauguks uuele sügishooajale.

Eeskujuks oma eluga

Laupäeval oli külla tulnud seminari pidama hetkel Tartus elav, kuid Rumeeniast pärit misjonär ja koguduse rajaja Theo Bunescu. Tema jagas oma kogemusi ja teadmisi argipäeva misjonäriks olemisest ja jüngerdamisest Piibli valguses. Theo seminar ja õpetuslik osa oli hästi praktiline, mida iga osaleja saaks ise tulevikus järgi teha.

Lõbusa origami-luige voltimise näitel oli Theo sõnum noortele: „Me ei saa teha oma kristlikku tööd nii, et me ainult ütleme ja anname infot, mida teised peaksid tegema ning siis saatma nad seda tegema. Me peame seda näitama oma enda elu eeskujuga. Tihtipeale peame minema inimese kõrvale ja koos temaga tegema.“

Origami-luige voltimise harjutuses ei saanud keegi õiget lindu valmis ainult juhendite kuulmise kaudu, kuid kõik said tiibu lehvitava linnu valmis siis, kui tema kõrvale tuli teine inimene, kes ütles: Vaata, tee nii, murra see paber üle selle teise. See oli hea võrdpilt meie kogudusetööle – kas tahame, et inimesed teeksid kõike õigesti, kui neile ühe korra pühapäeval midagi ütleme, või oleme valmis seda kõike ise ees tegema, seejärel minema selle inimese kõrvale, teda õpetama, juhendama ja koos tegema? Väljakutsuv küsimus igale kuulajale oli: Kas minu elu on imiteerimist väärt?

Pühapäeval oli seminaripidajaks piiblikursuse eestvedaja Titta Hämäläinen, kes rääkis palvest ja pööras erilist rõhku sellele, mida Jeesus palve kohta õpetas. Vaatlesime lähemalt Meie Isa palvet ja iga grupp sai sügavuti arutleda ühe lõigu üle selles tuttavas palves.

Kokkusaamine lõpetati traditsiooniliselt pühapäevase jumalateenistusega EELK Saku kirikus, kus jutlustas piiblikooli vilistlane Joel Reinaru.

Mitmed osalejad ütlesid, et see nädalavahetus oli suureks õnnistuseks! Meelde tuli piiblikoolis kogetud imeline osadus oma grupiga ja isegi kui ollakse pidevalt kirikutööga seotud, on selline vaimulik kosutus igale kristlasele äärmiselt oluline.

Tekst Sirli Lend
Foto Titta Hämäläinen

 

Sul on võimalik piiblikursuse uue lennuga ühineda! Algus juba 18.septembril.
Rohkem infot leiad siit.

 

Read more Comments Off on Piiblikursuse vilistlaste kokkutulek oli õnnistuseks ja julgustuseks