Armsad sõbrad, Maarjamaa lapsed!

Kas seekordne jõuluaeg eristub varasematest? Küllap leidub mitmeid, kes vastavad jaatavalt. Ehk on selle vastuse taustaks rahutus, mis on tingitud meie ümber toimuvast, sealhulgas sõjakoledused ja vägivald mitmel pool maailmas ning sellest tingitud rahvaste ränne, mille sarnast lähiajalugu ei tunne. Võibolla valutab kellegi süda oma perekonna toimetuleku, lähedaste või enda heaolu ja tervise pärast. Võibolla on meel rahutu igapäevaste maiste asjade pärast.

Ei olnud see teisiti esimesel jõuluööl. Ajad olid ärevad ka Jeesuse sünniaegses Palestiinas. Poliitiline pinge ja ärevus ühiskonnas segunes isikliku mure ja rahutusega Maarja ja Joosepi hinges. Mure sündiva lapse pärast. Mure lapseootel noore Maarja vastupidamise pärast pikal jalgsirännakul Naatsaretist Petlemma. Küsimus, kas jõutakse turvaliselt kohale ja leitakse noorele emale ja lapsele sobiv ase, vaevasid Joosepi mõtteid.

Ärevuse ja rahutuse keskele saabus jõuluööl enneolematu rahu. Taevast paistis kirgas valgus ja kostus inglite laul. Jumala Poeg sündis inimesena ärevasse aega ja tõi kõigile, kes teda ootasid, rahu südamesse. Jeesuse sündimine täitis tema vanemate, karjaste ja kaugelt saabunud tarkade hinge lootusega, et Jumal ei jäta iial oma lapsi hoole ega tähelepanuta. Ta tuleb ise oma armastusega inimeste keskele, et julgustada, kinnitada ja rõõmustada meid. Ainult armastus saab muuta pimeduse valguseks, muuta rahutuse rahuks ja pöörata lootusetuse lootuseks!

Rahu- ja lootusesõnum jõuab jõuluevangeeliumi kaudu meie kõrvu igal aastal. Nii ka seekord. Üle tormaka ja rahutu ilmakära kostub kõigi meie elusid muutev sõnum: „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust.” Jh 1:14

Rõõmustagu ja kirgastagu meie meeli ja rahustagu kõigi südant Jeesuse, meie Päästja ja Lunastaja imeline inimesekssaamine jõuluööl. Piiluge karjaste kombel Petlemma jõulusõime ning rõõmustage Jumala armastusest inimeste vastu. Proovige ka ise Jeesusesse uskudes ja Teda järgides rohkem armastada ning te näete, et meie ümber hakkavad toimuma inimeste elu muutvad imed!

Soovin õnnist jõulupüha ning kirgastatud elu Kristuse järgimisel uuel Issanda aastal 2016!

Urmas Viilma
Peapiiskop

 

Allikas: EELK.ee

 

Read more Comments Off on Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2016

Jõuluevangeelium, Luuka 2: 1-20

Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. 

Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” 

 
Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
 

„Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!”

 

Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!” Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. 
Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. 

 

Read more Comments Off on Jõuluevangeelium

Toomapäev on tähtpäev kirikukalendrist. Millega see seostub?

Jeesus ilmus jüngitele pärast ülestõusmist. Üks Tema kaheteistkümnest jüngrist, Toomas, oli kahtleja või isegi realist tänapäeva mõistes, kes ei tahtnud uskuda seda, mida ta ei näinud. Oma kahtlustega on ta eeskujuks paljudele tõeotsijatele ka tänapäeval. Jeesuse ja Toomase kõnelust saame lugeda Johannese evangeeliumist, 20.24-29:

Aga Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, üks kaheteistkümnest, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. 
Teised jüngrid ütlesid nüüd talle: „Meie oleme näinud Issandat.”
Aga tema ütles neile: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!” 

Ja kaheksa päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!” 
Seejärel ta ütles Toomale: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!” 
Toomas vastas talle: „Minu Issand ja minu Jumal!” 
Jeesus ütles talle: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” 

Tõenäoliselt tegutses Toomas misjonärina Indias. Seal ta suri veretunnistajana Lõuna-Indias ning maeti Madrase lähedale.

 

Palve: Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Read more Comments Off on 21. detsember – Toomapäev

Issand on lähedal

Neljas advendipühapäev on pühendatud Jeesus-last ootavale Maarjale, Issanda emale. Meie Lunastaja ema ootus ja Jumala rahva jõuluootus kuuluvad kokku. Algab jõuludeks valmistumise viimane ajajärk. Suure sõnumi vastuvõtmiseks tuleb inimesel oma sisemine hoiak ette valmistada.

Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan Tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.
Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus! Ja Tema lunastab Iisraeli kõigist Tema pahategudest. (Ps 130:5-8)

Veel viimased toimetused on teha enne peagi kätte jõudvaid jõulupühi, võib-olla veel viimased kingitused leida, kuusk ehtida või toidulaud katta. Tihti jäävad need praktilised toimetused viimasele minutile ja enne jõuluõhtut ei jõuagi nagu rahulikult maha istuda, et valmistada ette ka hinge ja vaimu olulistele pühadele. Loodetavasti vähemalt pühapäev annab argitoimetustele hingamisruumi ja juba paari päeva pärast saab jõuluõhtu kirikus mõelda jõuluevangeeliumi loole ja selle tähendusele enda elus.

 

Read more Comments Off on 4. advent – Issand on lähedal

2015-2016

Lund ei ole veel maas,
aga ma ootan jõule taas.
Parim kink, mis võiks kuuse all olla,
on puhkus ja kodusoojus mulle.

...Jeesus, jää minuga ka peale jõule...

Uude aastasse ootan palju rõõmu ja tööd.
Loodan, et järgmine semester ei kuku vöölt.
Aga mis võiks uus aasta mulle tuua?
Need kohustused mul - et neid täita suuta!?

...Aga mis võiks olla parim kink Sulle?...

 

Autor: Kristi Vaistla

 

 

Read more Comments Off on Jõululuule

Jõulukontsert "Õnnistud Öö"

20.12.2015 kell 19:00 

Tallinna Metodisti Kirik, Narva mnt 51 Tallinn

Credo Allika Kammerkoori lummav jõulukontsert "Õnnistud öö. Kontserdil kõlavad nii tuntud jõululaulud uues kaasaegses kuues kui ka täiesti uued jõululaulud armastatud solistide ja instrumentalistide esituses.

Kaastegevatena astuvad üles solistid Rebecca Kontus, Samuel Reinaru, Mirjam Mesak ja Joosep Serva, lisaks muusikutena Joel Remmel Trio ja instrumentaalansambel. 

Õhtut juhib Hannes Hermaküla.

Dirigent Riina Tikenberg.

Täispilet eelmüügist Piletilevis hinnaga €12, kohapeal €15.

 

Read more Comments Off on Jõulukontsert “Õnnistud öö” – 20.dets

Uus kirikuaasta algab advendiajaga, mis omakorda algab neli pühapäeva enne jõule. Ladinakeelne väljend 'adventus Divi' tähendab jumaliku (valitseja) saabumist. Rooma riigis kasutati neid väljendeid kõrge ametikandja, näiteks kuninga või keisri saabumisel. Meie aga ootame Jeesust Kristust ja nimetame tema ootamise aega advendiajaks. 

Esialgu oli advent paastuaeg, mis vanas kirikus kestis 11. novembrist Kristuse ilmumispühani 6. jaanuaril. Alates seitsmendast sajandist tuntakse advendiaega selle praegusel kujul. Seda nimetati Issanda sünni ajaks või Issanda tulemise ajaks. Lääne-Rooma kirikus varieerus advendiaja pikkus neljast kuue nädalani kuni paavst Gregorius Suur selle neljale pühapäevale kinnitas. Toona pidas paavst silmas nelja aastatuhandet, mil inimkond Kristust ootama pidi (4000 aastat arvestati Vana Testamendi sugupuude põhjal).

Advendikalendreid hakati valmistama 20. sajandi alguses, kuid juba varem on esinenud mitmesuguseid kombeid, kuidas jõuludeni jäänud päevi lugeda. Lastele mõeldud avatavate luugikestega advendi-kalender võeti kasutusele 1920. aastal. 

Advendipärg kaunistatakse harilikult nelja küünlaga, mida vastavalt advendi pühapäevade arvule põlema süüdatakse. See tuletab meelde valgust, mida Kristus maailmale toob. 1839. aastal riputas Johann Hinrich Wichern ühes Hamburgi palvemajas üles puust lühtri 23 küünlaga – 19 väikest punast tööpäevade jaoks ja neljas nurgas suured valged pühapäevade tarvis. 
Advendikaar, mis põlevate küünaldega pimedal advendi- ja jõuluajal akendele asetatakse, pärineb Erzgebirge mäestikust. Seal oli see märguandeks, et töömees on kaevandusšahtist õnnelikult koju jõudnud. 

Read more Comments Off on 29. November – 1. advent

Siin on meie tervitus Sulle :)

Read more Comments Off on Plussmeedia tiimi jõulutervitus

Jälle on lähenemas jõuluaeg. Õue vaadates võime ärevusega mõelda, kas sel aastal läheme jõulukirikusse läbi lumehangede rühkides või hoopis üle sopalompide labürindi pääsuotsivalt hüpeldes.

read more

Read more Comments Off on Üks kaunis jõulusoov

13. detsembril kell 18.00 Tartu Pauluse kirikus 
14. detsembril kell 18.00 Tallinna Kaarli kirikus

Hanna-Liina Võsa, James Werts, Mikk Dede, Tiina Seppel
Kammerkoor Lambertus, Misjonikoor, Credo-Allika kammerkoor
Collegium Consonante orkester
Mihkel Metsala Band
Kaastegev Hannes Võrno
Piletid 14,-/11.- Piletilevist ja 1 tund enne algust koha peal

read more

Read more Comments Off on Jõulukontsert “Immaanuel”