Jeesusel oli mitmeid samanimelisi jüngreid. Nii oli 12 jüngri seas kaks Jaakobust. Üks oli Alfeuse poeg ja teine oli Sebedeuse poeg ning Johannese vend.

read more

Read more Comments Off on 25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev