Saku Gospelkoori kutsus 2012. aastal kokku misjonär Lisa Håland, kes viibis Eestis vabatahtliku töötegijana ühe aasta. Kui Lisa misjoniaasta lõppes, hakati ka uut koorijuhti otsima. 2014. aasta sügisel sai koorijuhiks Kaili Tšernov, kes nüüd noorte muusikahuvilistega edasi tegutseb. Ühiselt otsustati muuta ka koori nimi Saku Gospeliks. Koori repertuaari kuulub gospel- ja ülistusmuusika.

Huvi korral on võimalik ka kooriga liituda (laulja või pillimängijana). Proovid toimuvad igal neljapäeval kell 18 EELK Saku Toomase koguduse palvemajas. Oodatud on noored alates 15. eluaastast!

Informatsioon telefonil 56 937 805 ja e-mailil: kailikase@gmail.com


Read more Comments Off on Sakus tegutseb gospelkoor – tule ühine!

Juba nooruses Jumala kutset kogenud Andres laulab ikka veel: „Kas oled kuulnud sa, et sündind Messias ja öelnud: Kuuluta seda kõigele loodule”. Aastakümneid Eesti erinevates kirikutes kitarri saatel musitseerinud mees on saanud taas valmis uue albumi „Kuhugi viib iga tee“, mille kaudu jagab Jumala sõna.


SÜDAMELT PABERILE

read more

Read more Comments Off on Andres Jäätma – laulev evangelist