Madisepäevasid on eesti rahvakalendris mitu. Sügisene madisepäev on apostel Matteuse mälestuspäev (sellal kui 24. veebruarile langev madisepäev on apostel Mattiase päralt). 

read more

Read more Comments Off on 21. september – Madisepäev

Madisepäevasid on eesti rahvakalendris mitu. Sügisene madisepäev on apostel Matteuse mälestuspäev (sellal kui 24. veebruarile langev madisepäev on apostel Mattiase päralt). 

read more

Read more Comments Off on 21. september – Madisepäev

Jeesusel oli mitmeid samanimelisi jüngreid. Nii oli 12 jüngri seas kaks Jaakobust. Üks oli Alfeuse poeg ja teine oli Sebedeuse poeg ning Johannese vend.

read more

Read more Comments Off on 25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

Maarja nimelisi on tegelasi on Piiblis mitu. Magdala on küla Geneetsareti järve kaldal. Antiikajal oli see üks Galilea suuremaid linnu. Maarja Magdaleena nimi tähendab Maarjat, kes on pärit Magdalast 

read more

Read more Comments Off on 22. juuli – Maarja Magdaleena päev ehk madlipäev