Stardipäev toimub pühapäeval, 7. oktoobril Tallinnas Püha Vaimu koguduse ruumides. Päev algab teenistusega kirikus kl 11.
Kl 13.30 seminar kogudusemaja saalis (Pühavaimu 4). Kuidas toetada keskendumisraskustega laste osalemist pühapäevakoolis? Kuidas suunata lapsi ja planeerida tegevusi nõnda, et nii rahulikel kui rüblikutel oleks tunnis hea olla? Teadmisi jagab eripedagoog ja õppejõud Lii Lilleoja.
Kl 16 ajurünnak ja arutelu. Kogume mõtteid uue pühapäevakoolimaterjali jaoks.
Kl 17 lõpupalve.
Liituda võib ka alles seminari alguses. Oma tulekust peaks teatama tel 5342 4277 hiljemalt 2. oktoobril, et oskaks arvestada toiduga. Samuti palun teatada, kui toitumise osas on erisoove.
Osavõtumaks on 5 eurot, selle võib maksta kohapeal või ülekandega EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse kontole EE831010220035624014. Kaasa võtta Piibel ja vahendid märkmete tegemiseks.
Õnnistatud uue hooaja algust soovides
Titta Hämäläinen

Read more Comments Off on Lastetöötegijate sügisene stardipäev

Nabala palvemaja 90. aastapäeva tähistamisel kõneles Jumala loomistööst õpetaja Kristjan Luhamets. Veiko Ilus

Nabala palvemajas oli septembrikuu teisel pühapäeval rõõmus päev, peeti sealse palvemaja 90. aastapäeva.

Eelmine, peaaegu sajandivanune palvela, mis jäi vanaks ja väikseks, lammutati 1926. aasta kevadel. Vaid kuus kuud hiljem pühitseti juba uus ja avar palvemaja, «Nabala vendade ja ringkonna armastuse maja», nagu ütles avamisel toonane vennastekoguduse hoolekandja Jüri Leidtorf.
Nabala palvemaja oli üks vähestest, kus nõukogude võimu ajal jätkus Jumala sõna kuulutamine. Hoonet on hoole ja armastusega korras hoitud kõik need aastakümned, viimane suurem remont tehti aastal 2012. Tänapäeval toimuvad seal kuulutustunnid, tegutseb piibliring ja laste kunstistuudio.
Aastapäev algas piiblitunniga, mille pidas Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhamets. Ta rääkis Jumala loomistööst ja nimetas seda loomisõpetuse tunniks. Paljude eluliste näidete varal aitas Luhamets kuulatajatel mõista, kui imeliselt Looja kõike meid ümbritsevat ja meid endid on loonud, kui palju imesid meie ümber on iga päev ning kui suur on Jumal ja kui väike on inimene tema kõrval.
Ja siiski, Jumal on loonud inimese väga eriliseks ning pannud meist igaühe sisse igatsuse oma Looja järele. «See igatsus on toonud meid ka täna siia,» lõpetas Luhamets. See igatsus tõigi kokku ligi 100 inimest.
Aastapäeval teenisid hingekosutava muusikaga kaasa Jüri kirikukoor ja perekond Meibaum. Ühislaule saatis orelil Jüri Vaino. Esimese ühislauluna lauldi «Oh võtkem Jumalat suust, südamest nüüd kiita», millega siseneti palvemajja selle avamisel 90 aastat tagasi.
Pärast väikest vaheaega  toimus kuulutustund, mida alustas palvemaja töö eest vastutav vend Jaane Lend. Ta luges ette EEVK peavanema Eenok Haameri tervituse ning Eesti Kiriku artikli palvemaja avamisest aastal 1926. Tervitused ja sõnavõtud juhatas sisse Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots. Tervitused Kiili vallalt andsid edasi Kiili vallavanem Aimur Liiva, kes kinkis palvemajale seinakella, ja sama valla volikogu liige Ardo Niinre.
Koguduste poolt tõid tervitusi Arvo Rodi, Agu Kaljuste, Elari Lend, Hillar Vatsel, Veiko Ilus, Laine Pootsmaa, Valter Ots ja Ülo Liivamägi. Meenutati seda, mis on olnud, ning vaadati julgesti tulevikku. Sõnavõttudest jäi kõlama see, kui oluline on teada ja tunda Jumala sõna, kuulata Jumala tahtmist ja kuuletuda temale ning olla ligimene, toetada teisi usuteel.
90 aastaga on maailm ja Eesti palju muutunud. Jumal aga ei muutu ja tema hea tahtmine on endiselt see, et kõik saaksid tundma teda ja tema lunastustööd. Seda sõnumit kanname meie edasi tunnistuses, mida oma elu, sõna ja teoga anname. Lõpuosas mälestati kõiki vanemaid vendi, kes ligi 190 aasta jooksul on palvemajas teeninud.
Pärast kuulutustundi oli palvemaja õuel ühine söögiosadus, mille perenaised olid südamega ette valmistanud. Söögilaud oli rikkalik, sorav vestlus käis üle hoovi ja hea meel koosolemisest oli selgesti tuntav. Lastele, keda oli kohal ka päris palju, oli tegevust EELK Misjonikeskuse haagissuvilas. Palvemajja oli pandud üles Mahtra muuseumi  rändnäitus «Kolme kihelkonna vennad ja õed: vennastekoguduse usuliikumine Hageri, Rapla ja Juuru kihelkonnas». Näitus jääb Nabalas avatuks kuni novembri lõpuni.
Titta Marita Hämäläinen

Read more Comments Off on Loodu kiidab Loojat – Nabala vennastekoguduse palvemaja 90

Paljud lastetöötegijad olid seminarile tulnud koos peredega. 2 x Titta Hämäläinen

Augustikuu esimesel nädalavahetusel kogunesid lastetöötegijad Rõuges Ala-Rõuge külalistemajas.

Kohe saabumisel rõõmustas meid külalistemaja soe vastuvõtt, imeilus ümbruskond ja hea toit. Seekord tahtsime lastetöötegijate suvepäevadel pöörata tähelepanu lastetöös osalevate laste perekondadele ja erinevatele olukordadele peredes.
Pühapäevakooliõpetaja näeb last võib-olla ainult mõne tunni kuu jooksul. Kas on võimalik nende tundide jooksul märgata, mis lapse elus toimub, ja vajadusel olla talle toeks? Kuidas märgata ja sekkuda, kui laps kannatab vägivalla all? Kuidas hoolitseda iseenda eest lastetöötegijana kõige selle keskel? Nendel tõsistel, kuid tähtsatel teemadel pidasid seminare ja juhtisid elavat arutelu Karmen Maikalu ja Külvi Teder.
Laupäeva kolmanda seminari jooksul tutvusime töövaldkonna ja meetodiga, millega saab kaasata nii lapsi kui nende vanemaid – see on väikelaste muusikaring. Töö põhimõtteid avas ning näidistunni viis läbi Anna Humal. Anna ja bariton Atlan Karp pakkusid meile ka laupäevasel lõunapausil võimsa muusikaelamuse Rõuge kirikus, andes ilusa kontserdi «Rõõmuvärviline laulukimp».
Nagu ikka olid paljud tulnud seminarile koos perega. Suvepäevade ühised tegevused planeerisime nõnda, et neid oleks väikeste variatsioonidega lihtne kasutada ka perelaagris. Näiteks reede õhtul maalisime pühapäevakoolide lipud, mille abil tutvustasime teistele oma pühapäevakooli. Kõlama jäi mõte, milline lipp kirjeldaks kõige paremini meie perekonda.
Laupäeva õhtul meisterdasime koos jõuluehteid ja saunaõhtu ajal oli võimalus teha endale värskendavat jalavanni. Sellel aastal oli kavas lastele ka eraldi organiseeritud tegevust, et täiskasvanud saaksid rahulikult osaleda seminarides. Sisuka ja huvitava programmi pakkus Teele Jänes koos soome vabatahtlike Susanna ja Joakim Paananeniga.
Tagasisidest jäi kõlama mõte, et kuna lastetöötegijad on enamasti naisterahvad, võiks seminaride ajal olla oma programm ka kaasa tulnud isadele. Mine tea, äkki saab teoks. Reede õhtul ja hommikuti oli võimalus osaleda piiblikümblustel, mida korraldas Eha Kraft. Tekstid haakusid päevade teemaga ja andsid jälle uut mõtlemisainet. Kosutavad olid ka palvused korraldustiimi ja osalejate eestvedamisel.
Väga kõnekas oli see, et suvepäevade lõpus saime osaleda Rõuge kirikus laste ristimispühal, kus ristimise kaudu võeti taevaisa perekonna liikmeteks kolm täiskasvanut ja kaheksa last. Palju mõtteid ja ideid sai koos oldud aja jooksul jagatud, nii saigi tõeks Piibli sõna: «Kui te tulete kokku, siis on igaühel midagi: on laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelterääkimist, on nende tõlgendamist – see kõik toimugu ülesehitamiseks» (1Kr 14:26).
Suur tänu kõigile rõõmsa, ülesehitava osaduse eest, kanname üksteist ja kõigi koguduste lastetööd eestpalvetes! Järgmine kord kutsume lastetöötegijaid kokku hooaja stardipäevale laupäeval, 24. septembril Tallinnas.
Titta Hämäläinen

Beebilaulu näidistund. Oma kogemusi jagab Anna Humal.

Read more Comments Off on Lastetöötegijad pidasid suvepäevi

Noorte piiblikursuse lõpetajad koos korraldajatega. Triin Salmu

EELK noorte piibli- ja misjonikursuse viies lend lõpetas oma õppetöö 22. mail.

Septembris alanud õppeaasta üheksanda ja viimase nädalavahetuse vältel sai iga kursuslane tutvustada teistele oma kevadist praktikat jumalariigi tööpõllul ning kirjeldada, mida ta praktikast õppinud oli. Koos tehti ka kokkuvõtteid ühisest ajast Põltsamaal erinevate tegevuste kaudu.
Kursuslased teenisid kaasa pühapäevasel teenistusel Põltsamaa kirikus laulu ja piiblilugemisega ning pärast lõunat toimus kursuse lõpuaktus kiriklas. Aktusele olid kutsutud ka kursuslaste pered, lähedased, praktikajuhendajad ning koguduste esindajad. On rõõm, et paljud olid kutse ka vastu võtnud.
Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haamer väljendas oma sõnavõtus rõõmu selle üle, et Põltsamaa on saanud juba kahe piiblikursuse kodukohaks. Kursuslaste sõnul on nad saanud praktilisi oskusi Piibli lugemiseks ja rakendamiseks ning palju uusi sõpru, kellega saab edasi koostööd teha ja üksteist julgustada. Kursus on teinud avatumaks Jumalale ja õpetanud alandlikkust.
Enne tunnistuste jagamist õnnistati iga kursuslast isiklikult käte pealepanemisega teele ja tööle. Kõik said õnnistussõnadega liituda ja oli vägev kuulda, kuidas terve saalitäis kordamööda õnnistas kõiki 16 kursuslast. Kursusetiimi liige Teet Kaur julgustas oma sõnavõtus kursuslasi tegema Jumala tahtmist, paluma igas olukorras Isalt kõike, mida vaja läheb, ja tuletas meelde Jeesuse sõnu «Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid …, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist!» (Jh 15:16–17).
Ta toonitas, et armastus ei ole tunne, vaid otsus. Olukordades, kus ei tea, mismoodi käituda, on kõige targem otsustada armastada. Piiblikursuse teise lennu vilistlane Tõnis Takel julgustas lõpetavat lendu öeldes: «Ärge arvake, et see nüüd läbi saab, see kõik läheb edasi!» See on ka meie soov ja palve: see läheb edasi. Piiblikursus oli üks etapp nende Jeesuse jüngrite eluteel ning nüüd on veelgi rohkem sõpru ja töökaaslasi, kellega edasi minna ja tegutseda. Jumal õnnistagu kõiki värskeid vilistlasi!
Titta Hämäläinen

Read more Comments Off on Kursus on teinud avatumaks Jumalale

Möödunud suvel toimunud lastetöötegijate suvepäevadel rääkisime sellest, miks me kirikus teeme lastetööd ja mis on meie eesmärgid. Leidsime, et ristiusk on juba oma olemuselt jagatav usk. Usku pole antud meile selleks, et me seda ainult endale hoiaksime, vaid selleks, et me seda teistega jagaksime. Jeesus armastab lapsi, ja igal lapsel on õigus seda teada saada.
Lastetöös saame anda lastele teadmisi Jumalast ja ka ise õppida pidevalt, õpetada lapsi palvetama, toetuma Jumalale ja aidata esitada küsimusi, mis igal inimesel elu jooksul korduvalt ette tulevad: kes mind armastab, mis minust saab, millele või kellele saan oma elus loota?
Eesmärkideks koguduse lastetöös seadsime kolm valdkonda: et lastel tekiks suhe Jumalaga, et nad saaksid kogeda osadust ning et nad õpiksid tundma Piiblit ja oma kogudust. Samade teemade juurde tulime jaanuari lõpus Tartus peetud stardipäeval, kus arutasime, kuidas toetada lapse usulist arengut.
Lapse jaoks nähtamatu ja üleloomulik on täiesti loomulik. Igal lapsel on mingisugune arusaamine Jumalast, mingisugune jumalapilt. Milline see pilt on, sõltub palju lapse suhtest vanematega.
Teadmine, et Jumalaga on võimalik suhelda ja et usk ei ole ainult Jumala olemasolu tõekspidamine, vaid suhe temaga, ei tule siiski iseenesest. Selleks on vaja eeskuju ja kedagi, kes aitaks kaasa ja näitaks, kuidas suhet Jumalaga on võimalik hoida. Enamikul lastel ei ole sellist eeskuju oma peres. Koguduse perekonnas neid siiski leidub, sellepärast on oluline võtta lapsed koguduse perekonna osaks.
Meil on EELK 167 koguduses 256 inimest, kes aruannete järgi juhendavad lastetööd. Lastetöös osaleb üle 2650 lapse. Lastetöötegijatega kohtudes jääb alati peamiseks tundeks rõõm: rõõm lastest ja rõõm evangeeliumist. Väljakutseid on muidugi ka. Hästi paljud teevad lastetööd üksi ja see on tihti kurnav.
Väikestes maakohtades on lapsi lihtsam kokku saada, sest võimalusi tegevuseks pole nii palju kui linnas ja tuttava inimese juurde on lihtsam tulla. Tihti osutub seal aga väljakutseks transport: vahemaad on pikad ja kui lastevanematel puudub motivatsioon või võimalus lapsi pühapäevakooli tuua, ei saagi laps kohal käia.
Linnas on transpordiga ka omad väljakutsed, aga samas on seal rohkem võimalusi. Ka võimalusi harrastustega tegelemiseks on linnas palju ning kogudus jääb tihti anonüümseks kutsujaks – lasteni on raskem jõuda. Põhimure paljudes kogudustes on töötegijate vähesus. Aega napib ning paljud tunnevad, et oskused ja teadmised pole piisavad selleks, et teisi õpetada.
Koguduse lastetöö – samamoodi kui kõik muu koguduse tegevus – kasvab osadusest kolmainu Jumalaga. Kui tahame lastetööd toetada ja tugevdada, peame kõigepealt toetama koguduseliikmete vaimulikku kasvu. Siis on meil töötegijaid lihtsam leida. Ja teine, veelgi tähtsam asi: kogudused, palun võtke oma lastetöö jumalateenistuse eestpalvesse. Vaatamata sellele, kas teil praegu seda on või mitte. Palvetage selle eest igas piibliringis, igas palvegrupis. See kannab kindlasti vilja.
Titta Hämäläinen

Read more Comments Off on Lapsed vajavad eeskuju