15. mail avab Tartu ülikooli usuteaduskond vaba juurdepääsuga tasuta e-kursuse „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“.
Kursuse teemaks on religioon ja selle radikaliseerumine usuäärmusluseks. Viimase puhul on tegu aktuaalse ja mitmetahulise probleemiga (nt terrorism ja pagulasprobleem Euroopa kontekstis), milles orienteerumiseks on oluline mõista religiooni radikaliseerumise mehhanisme. Selle kohta on Eesti keeleruumis vähe adekvaatset ja kallutamata infot. Kursuse eesmärgiks ongi kirjeldada usuäärmusluse tekkemehhanisme ja avaldumisvorme ning nende rolli sotsiaalsetes konfliktides.
Osaleda võib igaüks alates gümnasistidest kuni pensionärideni välja. Kursuse saab läbida kodus oma arvuti taga. See kestab 5 nädalat ja selle edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus. Kursuse läbimine vähemalt hindele C annab lisapunkte Tartu ülikooli usuteaduse bakalaureuse õppekavale sisseastumisel.
Vaata ka tutvustusvideot: https://www.youtube.com/watch?v=29jEBHfgq9o

Kursusele saab registreeruda aadressil http://www.ut.ee/et/mooc/religioosne-fundamentalism-radikaal­ne-poliitika.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Viljandi Jaani koguduse Jaani Lastemaja lastehoid võtab tööle lapsehoidja suvel puhkuse asendajaks ja/või alaliselt alates sügisest.
Ootame oma Viljandi vanalinnas asuvasse väiksesse ja arenevasse lastehoidu vastava ettevalmistusega rõõmsameelset ja koostöövalmis lapsehoidjat. Võimalus töötada täis- või osakoormusega.
Kandideerimistähtaeg 15. mai, info tel 5344 2412 (Mirjam Tiitus).

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kadrina kogudus on alustanud korjandust kahe soojuskiirguri ostmiseks, et minna talvele vastu kindlama tundega ja soojema kirikuga. „Kirikus ei pea külm olema,“ ütleb kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson, mööndes samas, et pühakoja kütmine on keeruline, kuna kiriku sisetemperatuuri muutus mõjub halvasti orelile. Siiski loodab ta, et kiirgurite näol on tegemist optimaalse lahendusega.
Üks kiirgur maksab 2200 eurot, annetada saab EELK Kadrina Katariina koguduse kontole Swedbankis EE342200221066429598.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

elke11. mail tuleb Tartu Pauluse kirikus ettekandele gregooriuse laul ja 20. sajandi prantsuse orelimuusika.
Vokaalansambel Schola Gregoriana Tartuensis Lilian Langsepa juhatusel esitab gregooriuse laule ning neist inspireeritud prantsuse 20. sajandi heliloojate, organistide J. Alain, J. Langlais, M. Duruflé loomingut esitab Pauluse kiriku suurel sümfoonilisel Pascheni orelil Elke Unt (fotol).
Nii saavad kokku varajane kristlik laul ja 20. sajandi kõlaruum, kus minevik on leidnud tänapäevase kaja. Kontserdielamuse eest palutakse teha annetus.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tiit Reisid kutsub 29. juunist 6. juulini reisile Saksamaale.
Reisijuhid: Martin Lutherit ja temaga seotud paiku tutvustab teoloogiadoktor Arne Hiob. Johann Sebastian Bachiga seotud paiku ja oreleid tutvustab ja mängib prof Andres Uibo.
Kesk-Saksamaal on elanud ja tegutsenud olulised suurkujud Martin Luther (1483–1546) ja Johann Sebastian Bach (1685–1750). Mõlema tegevus oli murranguline maailma ajaloos: Luther pani usulis-vaimse aluse uusajale, Bach uuemale muusikale. Nii nagu räägitakse ajast enne ja pärast Lutherit ja reformatsiooni, kõneldakse ajastutest enne ja pärast Bachi muusikaajaloos. Prantsuse ja Vene revolutsioonide katsed muuta aega, mida arvestatakse Jeesuse Kristuse järgi, luhtusid. Kuid mitte Lutheri ja Bachi ettevõtmised, sest nad seadsid teadlikult oma loomingu, sammud ja arvestused Lunastaja jäetud jälgedesse.
Reisikava kulgeb marsruudil: Tallinn–Frankfurt Maini ääre–Speyer–Worms–Marburg–Eisenach–Arnstadt –Erfurt–Weimar–Eisleben–Wittenberg–Leipzig–Tallinn.
Info: www.tiitreisid.ee.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Pühapäeval, 14. mail toimub Rahvusraamatukogus algusega kell 17 konverents „Jeruusalemm 50“. Muusika ja Iisraeli tants: Keshet, Loov Impulss ja Margit Prantsus.
Ettekanded ja paneel: tuntud arvamusliidrid. Õhtut juhib Indrek Luide.
Korraldajad: Eesti Evangeelne Allianss koos mitme Tallinna kogudusega.
Sissepääs tasuta (kulude katteks korjandus). Konverentsile järgneb kohvilaud osavõtumaksuga 10 €, tasuda Eesti Evangeelse Allianssi kontole EE732200221014260550, põhjuseks märkida nimi ja Jeruusalemm 50.
Iisraeli keskuses on võimalik õppida heebrea keelt (algajatel ja edasijõudnutel), õpetaja Margit Prantsus. Info: margit777@yahoo.com.
Iisraeli tants täiskasvanutele neljapäeviti kell 17.30–18.30. Info ja registreerimine tel 5904 8945 või jane@loovimpulss.ee, Jane Raidma-Voolaid.
Lehtmajade püha reis Iisraeli toimub 1.–12. oktoobrini, sügisreis 6.–13. novembrini. Kontakt: pvosu@online.ee.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Ülo Meriloo_In memoriam
Ülo Meriloo
13.02.1926–28.04.2017

28. aprillil kutsus Jumal igavikku oma ustava sulase, Eesti Kirikute Nõukogu asutajaliikme Ülo Meriloo. Kuremäel, Pühtitsa kloostris, 16. veebruaril 1989. aastal loodi Eesti Kirikute Nõukogu, mille asutamisprotokollile andis teiste hulgas allkirja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu vanempresbüter Ülo Meriloo.
Ülo Meriloo sündis 13. veebruaril 1926. a Järvamaal Lehtse vallas. Koolitee algas Läpi algkoolis ja lõppes ehitusinseneri diplomi omandamisega Tallinna Polütehnilises Instituudis. Üle 30 aasta töötas ta RPI Eesti Maaehitusprojektis projekti peainsenerina.
Usule tuli Ülo Meriloo 1940. aastal, ristiti 1944 ja ta õnnistati Tapa koguduse liikmeks.
1956–1960 õppis ta usuteaduslikel kursustel.
1971. aastal valiti Ülo Meriloo Oleviste koguduse vanemaks, kogudust sai ta pastorina teenida 46 aastat. 1979. aastal valiti Ülo Meriloo Eesti EKB Koguduste Liidu vanempresbüteri abiks ning aastatel 1985–1993 oli ta vanempresbüter.
Ülo Meriloo laulis meeskvartetis, Oleviste meeskooris, mandoliinikooris ja saatega segakooris.
Olav Pärnamets, Eesti Kirikute Nõukogu asutajaliige kirjutab: „Kui me täna küsime: „Miks oli venna Ülo Meriloo pikk elu nii õnnistatud?“ Ta oli õnnistatud, sest järgnes ustavalt Issanda kutsetele.
Esmakordsel kohtumisel oma Issandaga, kuulis ta kutset: „Järgi mind!“ Ta tõusis ja järgis Jeesust, vaatamata mitmes mõttes karmile ajale. Siis tuli Issand taas ja ütles: „Mine sinagi tööle minu viinamäele!“  Ja ta läks, riskides tolle aja tingimustes kaotada ka oma soliidne õpitud amet.
Ja siis tuli Issand taas ja ütles: „Hoia sulle antud Jumala karja olles karjale eeskujuks. Toida ja hoia mu lambaid!“ Ja Ülo Meriloo tegi, mis suutis, hoides Issanda omi.
Ning vaid mõned loetud päevad tagasi kuulis ta järjekordset Issanda kutset: „Taevas oli avatud uks ning sama hääl, mida olin kuulnud enesega rääkivat, ütles: „Tule siia üles.““
Ja Ülo Meriloo läks sinna – üles. Tema juurde, kes ütles: „Ma tulen ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.“ Jh 14:3.
Ülo Meriloo elas Issandasse uskudes ja teisi usuteel julgustades.“
 Eesti Kirikute Nõukogu

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Lihula kirikus on 12. mail kell 15 kontsertjumalateenistus „Kummardus emale“. Teenivad Lihula koguduse õpetaja Kaido Saak, Lääne prefektuuri kaplan Tuuli Raamat ja Lihula muusikakooli õpilased ja õpetajad, Politsei- ja Piirivalveameti orkestri puhkpillikvintett, bariton Altan Karp. Pärast kontsertteenistust kohvilaud kiriku hoovis.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

AINO ja ANTS KIIVER

TALLINNA TOOMKOGUDUS

Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks
SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tiit Maasikmäe, diakon
11. mail – 53
Arnd Matthias Burghardt
11. mail – 47
Kaido Petermann, reservis
12. mail – 52
Heinar Roosimägi, diakon reservis
13. mail – 41
Kristjan Luhamets, abipraost
13. mail – 37
Ants Kivilo
15. mail – 64
Algur Kaerma
16. mail – 55

Kirikumuusikud
12. mail Ülle Reinsoo
14. mail Tiia Tenno

Ordinatsioonitähtpäev
14. mail – 31
Peeter Parts
14. mail – 8
Lauri Lehtinen, diakon
16. mail – 18
Clemens Hermann Krause, diakon emeeritus

Aluseks on võetud viimane ordinatsioon, sulgudes on märgitud varasem ordinatsioon.

Read more Kommentaarid välja lülitatud