Hea taevane Isa, me täname Sind iseseisvuse ja  vabaduse eest, mille oled meie kodumaale kinkinud. Täname, et võime vabalt kuulda ja edasi anda Jumala sõna. Aita meil väärtustada elus neid asju, mis kannavad ega hävi. Anna meile oma Püha Vaimu, et võiksime kasutada seda soosinguaega arukalt. Aamen.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

1.–20. augustini toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2017/2018. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus teenida kas preestrina või diakonina.
Eksam pro venia concionandi toimub 11.–12. septembril. Diakonivestlus toimub 5. septembril.
Kõik vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt usuteaduse instituudi kodulehe kaudu.
Info: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent, tel 611 7405 või 5664 5700.
E-aadress: liina.sander@eelk.ee.

Kirikumuusika osakonnas saab õppida
* C-kursusel (õppeaeg 2 a), kui soovid valmistuda kirikumuusiku C-kategooria kutseks;
* D-kursusel (õppeaeg 2 a), kui soovid valmistuda kirikumuusiku D-kategooria kutseks;
* eelkursusel, kui vajad lisakoolitust, et astuda kirikumuusika C- või D-kursusele.
Eeldus kirikumuusika kursusele astumiseks on keskharidus ja muusikaline haridus. Sisseastumisavaldusi võetakse vastu 14.–22. augustini. Sisseastumiseksamid on 23. augustil.
Lisainfo kodulehele ui.eelk.ee.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

20.–21. augustini Haapsalus
Pühapäeval kl 8 on Jaani kirikus koraalimaratoni avapalvus, mille peavad peapiiskop emeeritus Andres Põder ja piiskop Tiit Salumäe. Seejärel lauldakse samas kella 20ni ja algab protsessioon Jaani kirikust toomkirikusse. Seal jätkub laulmine kuni esmaspäeva, 21. augusti õhtuni. Kl 20 algab toomkirikus koraalimaratoni lõpumissa. Teenivad peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, praost Leevi Reinaru, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

20. augustil kl 12 taasiseseisvumispäeva tänujumalateenistusele ja sellele järgnevale pärgade ja lillede asetamisele ratsamonumendi jalamile. Süüakse sõdurisuppi, kaetud on kohvilaud.
31. augustil kl 12 tänujumalateenistusele tähistama Vene vägede lahkumise 23. aastapäeva. Järgneb lillede ja pärgade asetamine ratsamonumendi jalamile. Kaetud on kohvilaud.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Paide Püha Risti kirikus jätkab orelimeister Hardo Kriisa  vanaisa tööd ning lisab 1933. aastal valminud pillile uue registri. Registri 58 vilet valmistati Ungaris, kõik muu alates puidust tuulepõhjadest kuni tinast torudeni on valminud orelimeistri enda töökojas. Järge ootab veel kaks registrit.
Oreli valmimine annab võimaluse korraldada kirikus professionaalseid orelikontserte, samuti saavad Paide muusikakooli oreliklassi õpilased harjutada juba täiuslikul instrumendil. Projekti kogumaksumus on ­­­22 000 eurot, millest kogudusel on olemas umbes 13 000 eurot. Kogudus on algatanud korjanduse, et kõik soovijad saaksid panustada  Paide ajaloolise instrumendi lõpuni ehitamisele ning ühtlasi teha väärilise kingituse Eesti riigi 100. sünnipäevaks. Annetusi saab teha EELK Paide Püha Risti koguduse kontole EE691010702000729006 märgusõnaga „Orel“ või kirikus olevatesse korjanduskastidesse.

Noarootsi kogudus renoveerib kiriku katust ning on avanud konto, et inimesed saaksid renoveerimistöid toetada. EELK Noarootsi Püha Katariina koguduse konto number on EE952200221011697414.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

TARMO VAINO

Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks
SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Read more Kommentaarid välja lülitatud

20. augustil kl 11 on Järva-Jaani kirikus tänujumalateenistus. Jutlustab piiskop Einar Soone, kaasa teenib Järva-Jaani segakoor. Järgneb õunapuu istutamine pastoraadi parki. Kuni 20. augustini iga päev kl 12-18 on kirikus avatud rändnäitus “Reformatsioon 500”.

21. augustil kl 12 on Ridala kirikus Valga praostkonna muusikute ja pillilaste kontsert.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Anu Konks
16. augustil – 62
Maarja Sokk
17. augustil – 42
Eve Kruus
20. augustil – 53
Kristiina Jõgi
20. augustil – 45
Annely Neame, diakon
21. augustil – 47
Saima Sellak-Martinson, diakon
22. augustil – 43

Kirikumuusikud
19. augustil Piret Aidulo
19. augustil Kaie Tanner
20. augustil Toomas Mäeväli
21. augustil Maili Kaerma
21. augustil Kersti Petermann

Ordinatsioonitähtpäev
17. august – 14
Heinar Roosimägi, diakon reservis

Aluseks on võetud viimane ordinatsioon, sulgudes on märgitud varasem ordinatsioon.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Hea taevane Isa, täname Sind, et kõik, mis meil  on, tuleb Sinu käest. Täname, et oled andnud meile nii palju. Aita meil mõista, kuidas oma andeid rakendada teiste inimeste, ühiskonna ja kiriku teenistusse. Anna jõudu muuta maailma paremaks ja austada seeläbi Sinu nime! Aita meil tunnistada Sinust nii sõnade kui tegudega. Aamen.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Prangli koguduse
õpetaja ametikoha.
Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile
21. augustiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.
E-post: konsistoorium@eelk.ee.
Info: praost Jaanus Jalakas, jaanus.jalakas@eelk.ee.

Read more Kommentaarid välja lülitatud