Tekst ja foto Joel Siim

Mu Jumal, mida Sa mõtlesid,
– kui Sa istutasid puu, millest esivanemad ei tohtinud süüa,
– kui Sa valisid ohvri, mille Aabel tõi lammaste soost,
– kui Sa pühendunud aedniku kombel rajasid viinamäe ja ootasid rikkalikku saaki,
– kui Su poeg seadis leiva ihuks ja veini vereks?

Mu Jumal, ma arvan teadvat,
– et kannaksin endas Sinu sõrmede jälgi,
– suudaksin valida hea ja kurja vahel,
– võiksin näha Su palet peegeldumas kiirgaval klaasil,
– saada puhtaks, kui elu mind määrib.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Mt 16:21–23
Pole juhus, et me paastuaja esimesel pühapäeval loeme paradiisiaia pattulangemisest ja kiusatustest. Usk on selleks, et näha ka müütiliste lugude taga olevat reaalsust ja selle sõnumit tänasele päevale. Sinule ja minule. Olgugi paast seotud loobumisega, on ta teistpidi seotud saamisega. Mida me siis siit saame? Eks ikka vaimutoitu ja kirgastumist. Saavutame inimväärikust toitva võimekuse hoomata ülevat. Kui keskendume heale. Keskendumine heale, ülevale ja olulisele tähendabki ju loobumist halvast, madalast ja ebaolulisest.
Paastust räägitakse tavaliselt kui enesevaatlusest, sisekaemusest. Vaadates enesesse näeme enamasti probleeme. Kasti sees elades pimedust, raamides mõeldes kogeme oma piiratust. Karbist väljaspool mõeldes võime leida lahendusi, leida valgust ja avarust nende teoks tegemiseks. Võtkem siis tänavust paastuaega kui võimalust keskenduda teisele, mitte sedavõrd enesele; võimalustele, mitte takistustele, sest nõnda võime tuua lahenduse oma elule, oma pere ja kogukonna elule.
Paradiisiaia pildil kirjeldatakse kahte puud. Miskipärast mõeldakse enamasti ühest. Ka naine, ürgema Eeva, keskendub ühele puule. Sellele, mille kohta oli öeldud: kui te sellest sööte, peate surema. Kas see oli surmaihalus? Riskivajadus? Piibel ütleb vaid: naine nägi, et puust on hea süüa. Miks ta seda arvas? Piibel ütleb, et keegi soovitas. Halba nõuandjat kirjeldatakse maona. Veel enam, temas nähakse lausa saatanat. Paastuaeg on ka selleks, et luua selgust, et suuta eristada meile pakutavates piltides, informatsioonitulvas ja võimalustes tõde valest, saatanat inglitest, näivust tegelikkusest. Et suuta ise otsustada. Ja teha seda õigesti.
Paradiislikus heaolus ei tehtud õigesti. Keskendumine valele puule viis valele otsusele, vale otsus viis valele teole. Pattulangemine algas valest keskendumisest, valest intentsioonist (suundumusest), enese avamisest mitte heale ja ülevale, vaid hoopis valele, Jumala süüdistamise kuulamisele, enese heaolu või naudingu taotlemisele ning siis keelatu järele haaramiseni. Kihutava kiirrongi alt valeraha otsimiseni. Tagajärg saab olla ainult üks: kokkupõrge totaalse, massiivse paratamatusega. Tõtt-öelda ongi vaid üks paratamatus ja see on sõnades: patu palk on surm. Kõike muud võib muuta, ainult mitte seda. Patt ei ole midagi välist, see pole meid ümbritsevast keskkonnast ja teistest inimestest sõltuv. Patt on see, mis on meie sees. Väliseid keskkondi on ikka muudetud. Aga kes muudaks inimest?
Jeesus paastus kõrbes 40 päeva. Seejärel tuli esimene kiusatus teha kivid leibadeks, mis tähendas Jumala andide enda hüvanguks kasutamist. Teine kiusatus tähendas mõttetute riskide võtmist teistele millegi tõestamiseks, kolmas raha nimel elu missioonist loobumist. Kristus võitis kiusatused. Ka Peetrus ahvatleb Jeesust loobuma missioonist. Peetrus ei teadvusta, et see tähendab ka loobumist sellest, kes ta on: Messias.
Peetrus võttis nõuks korrigeerida jumalikku plaani. Kuidas me seda teeme? Taotledes omakasu või otsides tõe kõverdamise võimalusi, ise nähes, mis on õige ja kohus ja hea. Kui sageli me seda teeme? Alati, kui otsustame valida kergema koorma, mugavama olu. Alati, kui tahame nautida vabadust ilma vastutuseta. Alati, kui ütleme, et tõde ei ole.
Tõejärgne maailm on järjekordne vale, millega meid peibutatakse. Sest tõde ei ole kuhugi kadunud. Kõik inimesed ei valeta kunagi kogu aeg. Minu akna taga veab üks isa kelku. Ta hoiab oma last. Kuigi ta pingutab, on ta näol naeratus. Tõde on hoidmises, tõde on naeratuses. Tõe nimel tasub pingutada. Õnn on teadmises, et alati on keegi, kes seda teeb. Heiskab lipu, süütab tule, nimetab valet valeks ja tõde tõeks. Teel Jeruusalemma on õige mitte pehmendada asjaolusid, vaid nad võita, mitte alluda takistustele, vaid need ületada.
Meil on oma kiusatused. Need sõltuvad inimesest ja saatan leiab kergelt üles igaühe kõige nõrgema koha. Me ei ole ühetaolised, igal meist on oma, sageli hoolega varjatud nõrkused. Paastuaeg on ka selleks, et ennast tugevamaks muuta. Ennast ja oma elu paremaks muuta. Eesti elu paremaks muuta. Tervendada ja liita kogukondi. President rääkis kogukonnateenustest. Nende korraldamine on meile jõukohane ka siis, kui me ei ole ülemäära rikkad. See on ristikirikule loomupärane. Alati võime mõne halva või omakasupüüdliku teo jätta tegemata ja teha selle asemel head teistele. See ei pea olema kergem tee. See on õige tee.
Üks varasem Eesti president on öelnud: ärgem süüdistagem riiki selles, et tal puudub võluvits, millega rahuldada kõikide soove. Muuta kivid leivaks, missioon rahaks, võimed tsirkuseks. Seda kõike pakub kiusaja, kes hiljem muutub süüdistajaks halva südametunnistuse kohtuprotsessis. Ja siis on vaid vaim see, kes vabastab ja jõustab headeks tegudeks. Headel tegudel on üks imeline omadus: nad annavad jõudu uuteks headeks tegudeks. Proovige järele!

Yprus_13.03.2010

 

 

 

 

Avo Üprus,
Tallinna praostkonna vikaarõpetaja

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Hea taevane Isa, täname, et oled andnud meile elu mõtte ja sihi. Anna meile andeks, kui oleme oma õigelt eluteelt kõrvale kaldunud ja eksinud. Anna meile Püha Vaimu, et võiksime mõista, milline on meie koht siin maailmas, ja vastavalt sellele teha elus õigeid valikuid. Anna meile jõudu, kui on kiusatusi ja ahvatlusi, et võiksime püsida teel, mis viib ellu. Aamen.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kolmapäevase tuhkapäevaga astus kirik paastuaega. Päeva nimetus tuleb tuha päheraputamisest, mis oli patukahetsuse ja meeleparanduse sümboliks. Meeleparandus kuulub kristlase elu juurde, sest Jumala järgija teab, milline peaks olema tema elu, ning ta püüdleb täiuslikkuse poole. Samas pole ükski inimene nii hea, kui ta peaks Jumala silmis olema. Kristlase elu tähendab püüdmist paremuse poole, andestuse otsimist Jumalalt ja püsivat muutumist. Sel teel saab ta abi Jumalalt, kes andestab, armastab ja annab jõudu edasi püüdlemiseks. Kirikuaasta paastuajad ja paastupäevad näitavad, kui oluline on see, et inimene kasvaks lähemale Jumala antud elu mõttele.
Kristlane pole sugugi vaba ei kiusatustest ega patust. Küsimus on aga selles, kuidas inimene suhtub oma puudustesse. Jeesus on siin meie eeskujuks. Ka temal oli palju kiusatusi ning saatan ahvatles teda loobuma oma kutsumusest ja rollist siin maailmas. Jumala abiga suutis Kristus öelda ei ahvatlustele ja minna edasi ilma patuta, täites Jumala plaani. Meie oleme palju nõrgemad, sest me oleme inimesed. Aga meil on Jumal, kes annab meile jõudu ja kes toetab meid siis, kui me ise ei suuda kiusatusele vastu panna. Seega on paastuajal oluline mõelda meie ülesandele siin maailmas ja õppida ütlema ei neile asjadele, mis meid takistavad seda saavutamast.
Kaido Soom

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tähelepanu! Toimetuse kaudu on võimalik tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Köite hind on 25 eurot. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795.
Toimetuses on veel saadaval ka üksikud köited aastatest 2010, 2013 ja 2015 (köite hind 20 eurot).

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tallinna Toomkool otsib järgmiseks õppeaastaks (2017/2018) kunstiõpetuse õpetajat.
Kui sinu kooliharidus vastab kvalifikatsiooninõuetele, sulle sobib väike töökoormus (maksimaalselt 8 tundi nädalas), jagad kristlikku maailmavaadet ning oled valmis panustama oma aega ja energiat taasavatud vanimasse Eesti kooli, siis saada oma avaldus, CV ning vaimuliku soovituskiri hiljemalt 17. märtsiks aadressile tallinna.toomkool@eelk.ee.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tartu ülikoolis on tulemas retoorika koolitus, mida juhendab õppejõud Kaido Soom.
Koolitus toimub 4. märtsil ja 8. aprillil ülikooli peahoone auditooriumis 230 kell 10.15–17. Koostatud kõne esitakse 8. aprillil, siis ka üheskoos analüüsitakse ettekantud kõned. Kursuse läbinu omandab kõnelemise tehnika. Kursuse hind on 36 eurot.
Registreerimine: kaido.soom@ut.ee või telefonil 5662 0334.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kristlik telekanal Taevas TV7 kutsub kõiki Eestimaa laululapsi vanuses 6–12 aastat osalema lastelaulusaates „Laulumaa“, mis on jõudnud teise hooajani. Iga laps esitab ühe kristliku sisuga laulu. Otsitakse tavalisi lapsi, kellele meeldib laulda ja esineda. Selles saates osalemiseks ei pea olema parimatest parim, vaid soovitakse pakkuda lastele vahvat elamust kogemaks, et just sellistena, nagu nad on, on nad piisavalt head ja just nende lauluviis meeldib nii Jumalale kui ka meile.

Registreerida saab aadressil lastesaated@tv7.ee või telefonil 4422227 (E–R kl 9–16).

Read more Kommentaarid välja lülitatud

5. märtsini saab end registreerida kogudusekooli „Kasvuaeg“ juhendajate õppepäevadele, mis toimuvad sel korral Tartus, 11. ja 25.–26. märtsil.
Tegemist on koolitusega, kus osaleja omandab väikegrupitööks vajalikke oskusi ning saab innustatud ja julgustatud alustama koguduses piibli- või palvegrupiga. Materjalid, millega õpepäevadel tutvutakse, on väga põhjalikud, mitmekesised ning lihtsasti kasutatavad. Nende põhjal saab korraldada kas 6–8 kogunemiskorra väikegrupitööd või nädalavahetuse seminare nt kristlasena kasvamisest, oma vaimuandide/teenimivaldkonna leidmisest või hingehoiutööst.
Olgem aktiivsed osalema ning julged koguduseliikmeid koolitusele saatma, et nad omandaksid oskusi, et koguduse elus aktiivsemalt kaasa lüüa ning leida oma teenimisvaldkond!
Info: helene.toivanen@eelk.ee või tel 5646 4135.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kannatusaja laupäevakontsertide sari toimub Tartu Jaani kirikus kolmandat aastat. Need on kontserdid, mis toimuvad kannatus- ehk paastuaja igal laupäeval ja mis jäävad ajavahemikku tuhkapäevast ülestõusmispühadeni.
Passioonikontserdid Tartu Jaani kirikus pakuvad võimaluse meditatsiooniks ja palveks. Läbi temaatiliste muusikateoste saab mõtestada Kristuse kannatusteed ristile. Piletid hinnaga 7/5 eurot on saadaval tund enne kontserdi algust kohapeal.
4. märts kell 16 „Passioonimuusikat orelile“. Elke Unt.
11. märts kell 16 „Hüüd ja Hääl“. Lauri Kalvik (trompet), Anna Humal (orel), Atlan Karp (bariton).
18. märts kell 16 vaimulikud kontserdid. Merit Kraav ja Sanda Siniväli (sopranid,) German Gholami (tenor), Marta Mutso ja Joosep Reimaa (viiulid), Hanna Anett Peiel (tšello), Elke Unt (orel).
25. märts kell 16 F. Liszt „Via Crucis“. Esitab segakoor Tarbatu, dirigent Lauri Breede, bariton Simo Breede, orelil Elke Unt.
1. aprill kell 16 A. Vivaldi „Stabat Mater“, A. Corelli kirikusonaadid. Esinevad Ivo Posti (kontratenor), Saimi Kortelainen ja Toomas Hendrik Ellervee (viiulid), Viljar Kuusk (vioola), Kristo Käo (teorb), Elke Unt (orel).
8. aprill kell 16 J.S. Bach „Johannese Passioon“. Corelli Music.

Read more Kommentaarid välja lülitatud