Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) soovib tuleva aasta riigieelarves niinimetatud katuserahaga toetada koole, lasteaedu, huvikoole, kultuurikeskusi, spordirajatisi ja kirikuid, kokku esitas partei ettepanekuid 150 organisatsiooni toetamiseks 1,655 miljoni euro ulatuses.

IRLi fraktsiooni esimees Priit Sibul märkis rahanduskomisjonile saadetud ettepanekus, et järgmise aasta riigieelarve eelnõu analüüsides peab fraktsioon oluliseks suurendada kolmanda lugemise eel regionaalseid investeeringuid ning toetada mitmesuguseid kolmanda sektori projekte. «Nende hulgas on koolid, lasteaiad, huvikoolid, kultuurikeskused ja spordirajatised üle Eesti,» ütles ta ja palus rahanduskomisjonil ettepanekuid võimalusel toetada.

Suurima summa ehk 365 000 euroga soovib fraktsioon toetada olümpiakomiteed, 80 000 eurot on spordivõistluste teleülekannete toetamiseks ette nähtud Eesti Rahvusringhäälingule ning 50 000 eurot Türi lasteaia rekonstrueerimiseks ja Eesti Vähiliidu ennetustegevuse jätkamiseks.

Rahanduskomisjon teeb niinimetatud katuseraha jaotamise kohta otsused 7. detsembril. Riigieelarve eelnõu viimane lugemine toimub täiskogus kaks päeva hiljem.

IRLi FRAKTSIOONI ETTEPANEKUD

Eesti Abipolitseinike Kogu (organisatsiooni arendus) 5000

Luite Selts (kogukondliku tegevuse edendamine) 9000

Eesti Omanike Keskliit (organisatsiooni arendus) 40 000

Eesti Korteriühistuste Liit (tegevustoetus) 30 000

Halliste vallavalitsus (Kulla leerimaja remont) 5000

Mõisaküla linnavalitsus (kultuurimaja remont) 5000

Tarvastu vallavalitsus (gümnaasiumi poiste käsitööklassi seadmete remont) 5000

Suure-Jaani vallavalitsus (tervise- ja külastuskeskuse projekteerimine) 5000

Viljandi vallavalitsus (Holstre-Polli tervise- ja spordikeskuse renoveerimine) 5000

Viljandi Kultuuriselts Koit MTÜ (seltsimaja remont) 10 000

Kõo vallavalitsus (Kivivere põhikooli võimla remont) 5000

Karksi vallavalitsus (August Kitzbergi nim Gümnaasiumi remont) 5000

Võhma linnavalitsus (lasteaia mänguväljaku korrastamine) 5000

Karksi-Nuia Muusikakooli SA (muusikakooli hoone renoveerimine) 5000

Imavere vallavalitsus (lasteaia renoveerimine ja inventari soetus) 5000

Paide vallavalitsus (Põhjaka vanurite maja maakütte süsteemi rajamine) 5000

Albu vallavalitsus (Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse remont) 5000

Koeru vallavalitsus (kultuurimaja remont) 5000

EELK Paide Püha Risti Kogudus (kiriku kellatorni rekonstrueerimine) 10 000

Edasi loe Postimehest.

Read more Kommentaarid välja lülitatud
Opositsioonilise Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas tuleva aasta riigieelarves niinimetatud katuseraha jagamiseks pea 30 ettepanekut kokku 250 000 euro väärtuses.

Suurimate summadega soovib EKRE toetada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kaarli kogudust, mille oreli kapitaalremondiks on ettepanekus kavandatud 35 000 eurot. Fraktsiooni selgitusel on Eesti suurima, 5500 vilega oreli remondi eelarve kokku 300 000 eurot, millest ülejäänu katab kogudus omavahenditest ja annetustest.

25 000 euroga soovib EKRE toetada Valga Kurepesa lastekodu remonti ja 15 000 euroga Saue linnavalitsust laste mänguväljaku rajamisel.

Rahanduskomisjon teeb niinimetatud katuseraha jaotamise kohta otsused 7. detsembril. Riigieelarve eelnõu viimane lugemine toimub täiskogus kaks päeva hiljem.

Edasi loe Postimehest.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

19. novembril toimunud Eesti Kirikute Nõukogu korralisel töökoosolekul otsustati 2015. aasta oikumeeniline aastapreemia anda pastor Joosep Tammole, kes oma isiku ja tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut erinevates eluvaldkondades.

Joosep Tammo on olnud Eesti Kirikute Nõukogu asepresident aastatel 1995–2013. Ligi paarikümne aasta jooksul on Joosep Tammo olnud Kirikute Nõukogude komisjonide liige. Samuti on ta täitnud Kirikute Nõukogu haridustoimkonna konsultandi ülesandeid kuni 2015. aasta sügiseni.

Hinnatud tegevpedagoogina on Tammo kompetentsi kaasatud kristliku hariduse kontseptsiooni ja kristlike koolide kujunemisel Eestis. Pärnu Sütevaka Gümnaasiumis on ta andnud nii religiooniloo, filosoofia ajaloo ja eetika tunde. Tammo on õppejõud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ja pidanud loenguid mitmes kõrgkoolis. Joosep Tammo on mitme raamatu ja paljude artiklite autor.

Alates 1989. aastast on Joosep Tammo Pärnu Immanueli koguduse pastor. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidus on Tammo olnud president aastatel 1992–1998 ja 2004–2008. Joosep Tammo on omandanud teoloogilise hariduse Moskvas ja Saksamaal. Suur lugemus ja lai silmaring on laureaadist teinud hinnatud jutlustaja ja lektori kõige erinevamate kuulajate ees.

Aastapreemia antakse Joosep Tammole üle käesoleva aasta detsembrikuu Kirikute Nõukogu korralisel töökoosolekul 17. detsembril Pirita kloostris.

Vt ka siit.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Nüüd on küll super võimalus Pluss endale tellida!

PLUSS on 5-aastane!
Seetõttu on aastatellimus vaid 5 eurot - järgmised 5 päeva! (kuni 30.november) 

Ära jäta võimalust kasutamata! 

Telli siit: Plussmeedia.ee/tellimus

 

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Novembri kolmandal nädalavahetusel käis Plussmeedia tiim Põhjamaade suurimal kristlikul muusikafestivalil - Maata Näkyvissäl. Festivalipäevadel sai osaleja kogeda võimsaid muusikaelamusi, näha erinevaid artiste üle kogu maailma, saada osa Soome suurimast luterlikust jumalateenistusest ning kuulata sõnumit.

19.septembril 1984.aastal suri Soome koolipoiss Timo Vainio koolipäeva ajal südameatakki. Aasta hiljem novembris korraldati tema mälestuskontsert, mille teemaks oli „Maata Näkyvissa“(„Maa paistab“). Üritusel osales 120 noort, kes otsustasid ürituse järgmisel aastal uuesti korraldada. Sealt saigi alguse Soome kristliku muusika suursündmus - Maata Näkyvissä, mis toimub igal aastal Soomes Turku linnas HK Areenal.
Üritust korraldab SLEY (Soome luterlik evangeeliumiühendus) ning sel aastal kogunes ligi 10 000 soome noort festivalile 31.korda. Kolme päeva jooksul toimunud mitmel suurel kontserdil sai kuulata kümneid artiste nii Soomest kui välismaalt. Peaesinejaks oli USA bänd Fireflight. Üles astusid ka alatiseks end Soome publiku südamesse laulnud Juha Tapio, Saraste ja Pekka Simojoki bändiga Exit. Eesti bändidest on festivalil esinenud 2005.aastal Crux.

Juba viiendat aastat osales Plussmeedia tiim festivalil, mis on üks kolmest laagrist, kus saavad kokku tiimid kolmest riigist ja ajakirjast: Eestist Pluss, Soomest Nuotta ja Venemaalt Võbor. Tiimiliikmete peamiseks ülesandeks oli tutvustada eakaaslastele Nuotta ajakirja ning igaüks sai teha ka videointervjuu artistiga. Lisaks sellele, et üritusel oli väga tore olla, said kõik ka tihedate päevade käigus suurepäraseid kogemusi – inglise- ja soome keele praktikat, luua rahvusvahelist koostööd, sõlmida uusi sõprussidemeid ning mis kõige tähtsam - jagada rõõmusõnumit. Muidugi ei saa ka mainimata jätta fantastilist muusikakogemust, mida pakub kõrgetasemeline Soome kristlik muusika.

„Maata Näkkyvissä oli väga lahe soome kristlasi ühendav üritus, mis kindlasti innustab noori järgnema rohkem Jeesusele ning arendab kristlikku kultuuri. Meie Plussiga aitasime seal Nuotta ajakirju jagada ja seda promoda. Kui sina, noor, ei ole seal käinud, siis sa peaksid kindlasti minema,“ kirjeldab festivali Plussmeedia tiimiliige Sander Saard. Julgen tema sõnu kinnitada - festival on hea meeleolu ja sõnumiga üritus. Võiks ju mõelda, et kuidas see üritus on ajahammasratastele vastu pidanud? Vastus peitub selles, et kuigi esinejad ja publik on muutunud, on põhisõnum Päästest jäänud iga festivali kindlaks vundamendiks.

Tekst Hanna Maria Salong
Foto Jevgeni Raskatov

 

Kõiki Plussmeedia videointervjuusid saad vaadata meie Youtubest.

Fotosid esinejatest näed meie Facebookist.

 

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Jõhvi koguduse ja Kiriku Varahalduse koostööna 2010. aastal valminud Jõhvi ärimaja. Matti Kämärä

Ja nüüd valmistage teed
armastatud kuningale;
Tema oma armukäed
sirutab ka teie poole.        KLPR 2

Õnnistatud advendiaega, rõõmsaid jõulupühi ja
teguderohket Issanda aastat 2016
soovib Eesti Kiriku lugejatele
OÜ Kiriku Varahaldus

Hea Eesti Kiriku lugeja! Igal aastal õnnistab ja lummab advendiaeg meid oma sõnumikuulutuse, kauniduse ja hingelähedusega. Meeli täidab rahulolu tehtust ja tänutunne kõigevägevamale, et ta on lubanud korda saata heategusid ning ellu viia midagi olulist ja kasulikku, eeskätt meie kirikule ja tema liikmetele ning ühiskonnale tervikuna.
Advendiaeg on igati sobilik hetk tagasivaatamiseks, et mõelda ja analüüsida tehtut ning anda sellele hinnang. See on hädavajalik, et vältida tulevikus vigu ning teha oma tegemisi ja tööd veelgi paremini.
Jõhvis Rakvere tn 8 uue hoone valmimisest möödus tänavu suve hakul viis aastat. See viis aastat on näidanud, et tegime ehitamiseks mitte just kõige sobivamal ajal õige otsuse. Ühisprojekt Jõhvi kogudusega on viljakandev ning see toodab kasu nii kogudusele kui kirikule tervikuna. Kaugemas tulevikus, vähe enam kui kümne aasta pärast, läheb hoone üle kogudusele ning kinnitust leiab Kiriku Varahalduse loomise üks põhieesmärkidest: aidata meie kogudustel parendada ja arendada oma vara likviidseks ja pikaajalist tulu toovaks. Meid ei tohi heidutada nende protsesside pikaajalisus, kiriku kestvusega võrreldes on see väga lühike aeg.
Soovin kaunist ja rahulikku advendiaega!
Mati Maanas,
Kiriku Varahalduse juhatuse liige

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kristjan Luhamets

Triin Käpp küsib Eesti Kirikus (11.11.2015), kuidas toetab kristlik maailmapilt keha ning kas lisaks teatud keeldudele on midagi, mis toetaks inimest kui tervikut.
Inimene pole vastandatavalt füüsiline või vaimne olend. Jumal on loonud meid olema ihu ja hingega. Jumala Poja inimesekssaamine pühitseb inimeseks olemist tervikuna ning samamoodi tervikuna tervendab ja pühitseb meid Püha Vaim. Inimese kehast rääkides pole küsimus pelgalt ajalikes, vaid igavestes asjades. Võib kindel olla, et taevast või põrgut saavad seal viibivad inimesed kogeda terviklikult, nii ihu kui hingega.
Kuna inimene on tervik, siis mõjutab ihuga tehtud patt hinge ja vastupidi. Asjakohaseid loendeid pattudest, mis välistavad osasaamise Jumala riigist ning jätavad väljapoole taevast Jeruusalemma, võib pühakirjast leida mitmeid (nt 1Kr 6:9–10, Ilm 22:15).
Taolise traagilise saatuse vältimiseks on Kirik läbi kõikide aegade hoiatanud inimest. Patt jääb patuks ka siis, kui nimetada seda võõrapäraselt või isegi süütuna näiva sõnaga. Põhjus, miks «oleme varmad kõnelema abordist, soovitavast seksuaalsest sättumusest ja veidi ka eutanaasiast», on selles, et tegemist on vastavalt süütu inimese tapmise, abielurikkumise, enesetapu või sellele kaasaaitamisega.
Kas me saaksime neist asjust rääkida teisiti kui eitavas või keelavas kõneviisis? Kaitstes inimelu siis, kui see on kõige kaitsetum, emaüsas ja haigevoodis, väärtustamegi inimese ihulikku olemist, samuti õpetades suguorganeid kasutama soo jätkamiseks.
Aga keelud pole ainus teemoon, millega Kirik ristiinimest tema rännakul varustab. Kristlikus palvetraditsioonis on mitmeid häid tavasid. Nimetan mõned.
Põlvitamine. Kahjuks on paljude meie kirikute pingid ehitatud ümber nõnda, et neis ei saa enam põlvitada, sest põlvede toetamiseks kasutatud laud on asetatud kohta, kuhu saab toetada üksnes jalataldu. Küll aga on vana põlvitamise tava säilinud nt vennastekoguduses. Ka mina loen regulaarselt teatud palveid põlvitades. Minu suurim takistus selle juures ei ole mitte kanged põlved, vaid kange süda. Kõikidele inimestele ei saa palvetamise ajal põlvitamist tervise tõttu soovitada. Aga terved inimesed võiksid seda harjutada küll.
Püha ristimärgi tegemine. Puudutades käega laupa, rinda, ühte ja seejärel teist õlga ning öeldes mõttes või häälega «Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen», anname end kogu olemusega Jumala teenistusse ning palume ühtlasi õnnistust algavale palvetamisele või muule toimingule. Mõned peavad ristimärgi tegemist luterlusele võõraks, aga leiame selle ka Martin Lutherilt endalt. Meie «Kiriku laulu- ja palveraamatus» (lk P9) kutsub Luther hommiku- ja õhtupalve alguses üles õnnistama ennast püha ristimärgiga.
Üks viis ihu ja hinge koosharimiseks on paastumine. Ehkki loobumisena (nt toidust) negatiivse märgiga tegevus saab positiivseks selle läbi, kui rakendame oma keha millegi hea tegemisse. Loobumine harjumuspärasest telesaatest võib olla hea, aga kasutades vabanenud tunni külaskäiguks abi või seltsi vajava inimese juurde, saab sellest paastumine. Koogi ostmata jätmine pole veel paastumine, küll aga selle kinkimine näljasele. Sobiva viisi paastumiseks leiavad lapsed ja vanurid, vaesed ja rikkad, terved ja haiged. Aasta ringi, mitte ainult paastuajal.
Nimetamata ei saa jätta kirikus käimist. Vähemalt pühapäeviti. Mitmest kirikust edastatava jumalateenistuse heli- või videoülekandel on just see puudus, et isegi kui hing elab toimuvale kaasa, viibib vaataja või kuulaja oma ihuga mujal. Terviklik, ihu ja hinge haarav sündmus jääb osaliseks. Seepärast jäägu ülekande jälgimine neile, kellel tervis ei luba kodunt lahkuda, puudub sõiduvahend või kes peab vältimatult ligimest abistama.
Jumalateenistusel saab võimalikuks veel üks, nii ihu kui hinge puudutav saladus – püha armulaud. Ei ole ühtki teist viisi seista ihulikult taevale niivõrd lähedal, kui võttes oma huultega vastu reaalselt kohalviibivat Kristust, tema ihu ja verd, et meie vaim ja hing ja ihu tervikuna hoitaks laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseni.

Toomet,Illimar

 

 

 

 

Illimar Toomet,
vaimulik

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tuntud terrorismi ja islami fundamentalismi uurija Scott Atran kirjutas pärast Pariisi terrorirünnakuid, et ISISe põhistrateegiaks on otsida, luua ja juhtida kaost. Samas on ISISe eesmärgiks täita tühimikku kõikjal, kus valitseb «kaos» või «metsikus» nagu mitmel pool Kesk-Aasias või Aafrikas. Ja kui «uskmatute» maal pole veel piisavat kaost, püütakse seda meilegi importida.
Kaose vägivaldne tekitamine selleks, et luua uus ja parem maailmakord või kiirendada messia tulekut, pole ajaloos midagi ennekuulmatut. Ometi on kristlikule usule tuginev tsivilisatsioon enamasti toetanud korda ja harmooniat ning püüdnud vähendada inimkannatusi ühiskonnas. Seepärast ei kõla sugugi õõnsalt, kui mitmed poliitikud ja ühiskonnategelased kuulutasid Pariisi terrorirünnakud rünnakuks meie Euroopa põhiväärtuste vastu. Ja kuigi me pole oma kirikus ega ühiskonnas saavutanud ühtset arusaama euroopalike põhiväärtuste olemuses, siis ometi ei ole ISISe vägivallateod leidnud heakskiitu ega mõistmist ei meie avalikus ega anonüümses inforuumis.
On tõsiasi, et rahu ja korda ühiskonnas suudavad luua ja hoida eelkõige inimesed, kes rahu ja harmooniat ka oma hinges kannavad. Nii osutab üha ettearvamatumaks muutuv maailm meie ümber ning üha ägenev ja äärmustesse kalduv vastasseis inimeste vahel nii meie oma ühiskonnas kui ka maailmas laiemalt süvenevale kaosele meie vaimumaailmas. Eks omal moel peegeldab seda ka hiljuti Eesti Kirikute Nõukogu konverentsil «Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse» esitatud järjekordne uuring «Elust, usust ja usuelust».
Tutvudes uuringu esialgsete tulemustega, ei valmistanud need tegelikult väga suuri üllatusi. Oskuslikult seatud küsimustest jäid silma ja mõtteid ergutama kaks. Tuleb välja, et suhteliselt suur hulk inimesi meie ümber kaldub uskuma, et taimedelgi on hing. See teadmine jääb ilmselt veel mõneks ajaks pähe kummitama, sest samavõrd kui sümpaatne selline mõttekäik võib tundudagi, on selle uskumuse tagamaad ja võimalikud väljundid minu jaoks veel ebaselged. Kas me hiiepuude kõrval saame tulevikus sarnases võtmes rääkida ka teistest taimedest, on hetkel raske ennustada.
Ennustamise fenomeni enda puhul torkas silma sellesse uskumise ülisuur protsent ning üksmeelne populaarsus kogu meie rahva hulgas. 81% eestlastest ning 82% mitte-eestlastest pigem usuvad, et mõnel inimesel on võime tulevasi sündmusi ette näha. Kui karmil idarindel, kus sõdurite ühishauda maeti mehi kuulipritsi täriseva leinamarsi saatel, lauldi, et mustlane ennustaks neile kaugest kodust ja kallimast ning võimalike õnnelike hetkede kestvusest, siis on see inimlikult mõistetav. Kindlasti tasub aga analüüsida, mis on Baba Vanga, Nostradamuse ja astroloogide ülisuure populaarsuse taga tänapäeval.
Ennustamine ise on iidne nähtus. Igal endast lugupidaval suurel valitsejal on olnud oma ennustajad. Ka Piiblist võime lugeda nii ennustajate sarjamisest kui prohvetite ennustuste täitumisest. Soov teada saada tulevikku on inimlik. Ikka loeme ju ajalehest, millist talve on tänavu oodata. Ilma ennustamine loodusmärkide järgi ja õnnevalamine vana-aastaõhtul ongi tegelikult toredad rahvatraditsioone säilitavad kombed, ent kui me ennustamise ja ennustajad seame oma ilmavaadet kujundava usu aluseks, siis viitab see pigem ebakindlusele ja kaosele meie vaimuilmas. Kirjutas ju Paulus korintlastele, et poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik.
Sestap pole hea, kui toetume oma usus iseendi ja oma rahva tuleviku ehitamisel üksnes poolikule tunnetusele ja ennustusele. Meie vaimukindlus suudab püsima jääda kaost külvava terrorismiohu tingimustes vaid siis, kui otsime seda täielikku, kes aitab meil viimaks meie poolikusest üle saada, ning kui me oma usus, lootuses ja armastuses jääme ustavaks sellele, kes suudab valitseda kaost. ISIS võib saavutada küll mõningast edu kaose loomises, kuid kaose juhtimine tuleb meil üle võtta. Ennustamislembese rahva liikmena söandan julgelt ennustada algavaks uueks kirikuaastaks, et kui Jumal tahab, siis ootavad meid ka tuleval aastal ees õnnistatud jõulud, rõõmsad ülestõusmispühad ning hingerahu pakkuv igavikupühapäev, milles sirutume jätkuvalt täielikkuse poole, et paremini mõista ning armastada kõike poolikut enda ümber ja enda sees.

Laanepere,Taavi

 

 

 

 
 
Taavi Laanepere,
kaitseväe peakaplan

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Jeesus Siiraki tarkuseraamatu 3. peatüki 30. salmis seisab: «Vesi kustutab leegitseva tule ja heategevus lepitab patte.» Patud võivad olla tulised, põletavad ja põlevad, kuid heategevus suudab kustutada leegi ning lepitada patud.
Olen Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige olnud 2002. aastast, 2005. aastast nõukogu esimees. Mullu 5. veebruaril asutasime Hille ja Toivo Tänavsuuga vähiravifondi «Kingitud elu». Oleme kogunud mitu miljonit eurot, mis on aidanud väga paljusid lapsi, päästnud elusid, pikendanud elupäevi. Olen annetanud väga palju vaba aega, teinud tööd selle nimel, et ühiskond muutuks läbi heategevuse paremaks. Ja ongi muutunud. Ma usun seda kindlasti.
Mõlemas heategevusfondis, mis on annetuste mahult Eesti edukaimad, on meil olnud üks jutt: esmalt ravime ühiskonda, alles siis haigeid. Me aitame inimestel saada vaimselt tervemaks, hoolivamaks. Kuigi Haigekassa väidab, et meie ei ole kulutõhusad, teeme seda ikka.
Heategevus on missioon. Tunne, et teiste kasu on suurem kui omakasu. Või et teiste kasu on suurim «omakasu» – hinge pääsemine saamahimu ja kalkuse ahelaist. Heategevus ei ole ainult religioosne tegevus. See on õilis ka neile, kes ei usu, et peale siinse, maise elu on veel midagi. Suuremat. Kuid heategevus aitab patusel inimesel (kelle hulka kuuluvad ka kõik jumalaeitajad) lepitada tema enda patte, mitte teiste omi. Ta aitab saada vabaks. Puhastada hinge.
Jõulude ajal tehtavaid heategevuskampaaniaid on hurjutatud – nad teevad seda omakasupüüdlikult, kampaania korras, see ei tule inimeste sügavaimast sisemusest. Tuleb küll. Heategevuse mõte ongi muuta patust inimest paremaks. Patuta oli ainult Jeesus. Ei ainsamatki muud.
Heategevus on nagu tõhusaim elustav ravim surmasuus (hinge)haigele. Sa annad midagi või koguni kõik ära – ja ei looda midagi tagasi saada. Sa teed teo ja tahad, et seda tehtaks edasi – järgmisele abivajajale. Apostlite tegude aegse koguduse meeleolus. Iga inimene, kes on andnud ära sendi, on paremaks saanud. Kui see sent oli tema viimane, on ta saanud palju-palju paremaks.
Inimesed (nt poliitikud) ja ettevõtted (turundajad), kes püüavad head teha kasu saamise eesmärgil (hääled, suurem müük), on oma palga kätte saanud. Selleski pole midagi halba – see on kaup kauba vastu, ost-müük. Kuid see ei õilista. Kui pasun on tegija ees puhutud, ei jõua selle kaik pilvedest kõrgemale.
Vahel, kui kuulen tipp-poliitikute südantlõhestavaid sõnavõtte, kuidas peab oma isamaad armastama jms, mõtlen, et nad teevad ju oma tööd: saavad iga liigutuse eest raha või muud hüve. Nende motivatsioon ei ole salajane heategu, vaid iseenda turundamine. See sobib ka, kuid selles olev paatos on vahel ebasiiras. Igal juhul mitte püha.
Meie võti saab olla vaid üks: me peame igaüks endalt küsima, võib-olla just jõulude ajal, kas oleme piisavalt terved, et teistelt midagi oodata või koguni nõuda. Kas oleme lähtunud armastusest, millega tema on meid õnnistanud? Kas oleme teinud head nii, et meie ees pole pasunat puhutud? Kas oleme olnud oma päästja ja lunastaja väärilised?
Ma tegelikult ei tea, kas mina olen olnud. Paar aastat tagasi salvestasime Toomas Pauli kodus koos saadet «Ajalik ja ajatu». Võtte vaheajal ütles Toomas midagi sellist: mida vanemaks ma saan, seda vähem tean, milline Jumal tegelikult on. Ta on lihtsalt niivõrd palju suurem ja erinevam sellest, mida me suudame endale ette kujutada. Ja ma arvan, et ka märkimisväärselt parem, kui me seda arvame.
Meie piiratus on see, miks me ei suuda mõista heategevuse tõelist suurust. Koos Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Karameri ning vähiravifondi «Kingitud elu» juhataja Toivo Tänavsuuga oleme hea tegemise kõrval aidanud luua võimalust head teha. See on meie heategu teile, head lugejad. Kui tunnete, et tahate meid aidata teha veel rohkem heategusid, toetage meid. Kinkige endale ja oma lähedastele seekord hoopis üks heategu – lastehaigla toetusfondi või vähiravifondi või kuhugi mujale, kuhu Jumal juhatab. Tehke kingitus Jeesusele – tema on meile juba niikuinii kõik andnud.

Janek_mäggi copy

 

 

 
 
 
Janek Mäggi,
Eesti Kiriku kolumnist

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Möödunud nädalale vajutas oma pitseri 13. novembri Pariisi terroriaktide järelkaja. Selgus üha uusi üksikasju toimunu kohta ning kolmapäeval hukkus tulevahetuses politseiga rünnakute arvatav peaorganisaator. Maad on võtnud ka hirm uute terrorirünnakute ees. Nädalavahetusel võeti Brüsselis seetõttu kasutusele erakorralised abinõud julgeoleku tagamiseks, mis häirisid märgatavalt Euroopa Liidu pealinna tavapärast elurütmi. On päris ilmne, et terrori kordumist kardavad ka pariislased. Ent paljud neist keelduvad oma igapäevaelu harjumusi turvariskide pärast muutmast, sest tahavad näidata, et terrorism ei suuda neid heidutada.
Arvan, et samal kombel ei tohiks me ka muuta oma seisukohta põgenike vastuvõtmise küsimuses, nagu kavatsevat mõned Ida-Euroopa riigid. Tõsi, ettevaatlik peab olema, kuna teame nüüd, et põgenike sekka võib poetuda ka terroriste. Aga islamistid panevadki nähtavasti panuse just sellele, et hakkame võõrastesse suhtuma umbusklikult või ebasõbralikult. Tundub, et see on neil mingil määral juba õnnestunud, sest Euroopas on viimasel ajal sagenenud vägivald islamiusuliste suhtes. Seejuures on muide kannatada saanud ka näiteks hindud ja kristlased, keda on välimuse järgi ekslikult muslimiteks peetud.
Mis oli Pariisi rünnakute põhjuseks ja kuidas peaksime neile reageerima? Arvamusi on palju ja väga erinevaid. Ühed leiavad toimunust kinnitust sellele, et religioon üldiselt või konkreetselt islam põhjustavat vägivalda. Teised juhivad tähelepanu integratsioonipoliitika nurjumisele, eriti Prantsusmaal ja Belgias. Kolmandate väitel tuleks noorte radikaliseerumise vältimiseks võidelda sotsiaalse ebaõigluse vastu jne. Pole aga sugugi kindel, et võimust ei võta tõlgendused, mis õhutavad vihkamist ja vastandumist. Niisiis peaksime südilt vastu astuma ka pead tõstvale paremäärmuslusele – muu hulgas sellisele, mis väidab end toetuvat kristlikule identiteedile. Ja eks sellekski ole vaja vaprust …
Rain Soosaar

Read more Kommentaarid välja lülitatud