Rakvere Kolmainu kiriku kellad helisevad alates 16. oktoobrist kuni 24. oktoobrini kell 17 leinakelladena.

Seda tehakse Soomest alguse saanud algatuse raames, mil kirikukellade helistamisega mälestatakse Aleppo pommirünnakutes hukkunuid ja avaldatakse sümboolset ja vägivallatut protesti vägivalla ja sõjategevuse vastu Aleppos ja mujal Süürias.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop on kutsunud üles kogudusi palvetama kõikjal sõjapiirkonnas, sealhulgas Aleppos ja Süürias elavate ja vägivalla all kannatavate inimeste eest ning soovi korral ka Eestimaa kogudusi ühinema kellade helistamisega Aleppo toetuseks.

Edasi loe Virumaa Teatajast.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

“Plekktrummi” saatekülaliseks oli teoloog ja vaimulik Toomas Paul, kes rääkis luterliku reformatsiooni teemadel ja mõtiskles usu tähenduse üle tänapäeva ühiskonnas.

Usuvabadust peetakse Toomas Pauli sõnul iseenesestmõistetavaks, kuigi see pole alati nii olnud. Domineeriv usk ühiskonnas on olnud sõltuv konkreetsest ajast ja tavaliselt on ühiskonna usu määranud põhimõte “kelle võim, selle usk”. “Luterlus astus Baltikumis ja Põhjamaades katoliikluse asemele niimoodi, et roll jäi täpselt samasuguseks, ei olnud nii, et inimesel oleks olnud valikuvabadust. Valikuvabadus oli kuningal või vürstil, mida ta usub. Äärmisel juhul võisid sa ära minna usupõgenikuna, aga muidu pidid sa uskuma seda, mis oli,” rääkis ta.

“See arvamus, et mul peab olema individuaalselt valida, mida ja kui palju ma usun, et see on inimõigus ja inimvabadus, see ei ole üldse väga vana. Igal juhu ei olnud see 18. sajandi Eestis mingil viisil see, mis ta praegu on. Tal on olnud ühiskonnas teised ülesanded, enam ei saada haridust ainult kihelkonna koolis või ainukesed haiglad ei ole kloostri juures, nii nagu keskajal. See, et praegu ei ole kirikul erilist rolli – sinna ei ole midagi parata,” selgitas ta, miks kirikul ei ole enam ühiskonnas määravat positsiooni.

Edasi ERR Uudistest.

Read more Kommentaarid välja lülitatud
Neli inimest. Isa, ema ja kaks last. Üks laps on viieaastane, teine seitsmeaastane. Nad on Süüriast Damaskusest,“ rääkis Padise vallavanem Leemet Vaikmaa.

„Enne Eestisse saabumist olid nad poolteist aastat põgenikelaagris Türgis ja Kreekas. Eesti riik on nad vastu võtnud rahvusvahelise kaitse saanud pagulastena. Esimeste päevade põhjal võime öelda, et tegemist on väga armsate ja tublide inimestega,“ selgitas Harju-Risti koguduse pastor Annika Laats.

Pagulased majutati 11. oktoobril vanasse Harju-Risti koolimajja. „Neile on seal remonditud üks korter. Kogudus tegeleb nendega otsast lõpuni,“ rääkis Vaikmaa. Pagulaspere tulekut Harju-Ristile toetas rahaliselt ka Eesti riik. Padise valla rahaline toetus on olnud minimaalne.

„Meie kogukonna inimeste ning väga paljude helde südamega eestlaste põhiliseks panuseks on olnud perekonnale pakutava korteri sisustamine, lastele soojade riiete ja esmatarbekaupade, mööbli, kirjatarvete, mänguasjade ja muu vajaliku muretsemine. Samuti on kogudus panustanud korteri remonti ja koolimaja korrastamisse 6000 eurot. Osa sellest on laekunud meie oma inimestelt, osa meie sõpradelt Saksamaalt,“ täpsustas Laats.

Edasi loe Harju Elust.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Laste laul rõõmustas juubeliaasta avateenistusest osavõtjaid. 2 x Tiiu Pikkur

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistava juubeliaasta avajumalateenistus peeti 9. oktoobril Tallinna Oleviste kirikus – kirikus, kus teenisid Tallinna linna esimesed reformatsiooni jutlustajad.

Oikumeenilisel jumalateenistusel jutlustas EELK peapiiskop Urmas Viilma, kaasa teenisid emeriitpeapiiskop, EKNi president Andres Põder, piiskopid Joel Luhamets, Tiit Salumäe ja Einar Soone, Tallinna praost Jaan Tammsalu, kirikukogu abijuhataja Urmas Arumäe ning Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid ja esindajad.
Sõna võtsid roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan, justiitsminister Urmas Reinsalu ja Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas.
Peapiiskop Urmas Viilma arutles oma jutluses selle üle, kuidas tähistada sündmusi, mis 500 aastat tagasi põhjustasid ristikiriku lõhenemise ja mõnesaja aasta kestel mitme uue protestantliku kiriku tekkimise.
«Kas need asjad olid omas ajas rõõmustavad või kurvastavad, kuidas hindame tollaseid sündmusi täna, kuidas vaatame neile aegadele luterlastena, kuidas näevad kõike seda roomakatoliiklased, kuidas kõigi teiste kirikute esindajad? Kuidas leida see ühisosa, mis võimaldab meil olla üheskoos ning üksmeeles ajalugu hinnates leida ka põhjuseid rõõmustamiseks,» küsis peapiiskop.
«Mitmeaastase dialoogi tulemusel on roomakatoliku kiriku ja Luterliku Maailmaliidu esindajate vahel jõutud kokkuleppele, et see, mida me 2017. aastal, mil reformatsioonist möödub 500 aastat, teeme, on reformatsiooni ühine meenutamine ja üheskoos palvetamine.
Selle nähtavaks kinnituseks kogunevad selle kuu viimasel päeval Luterliku Maailmaliidu juhid koos roomakatoliku kiriku pea paavst Franciscusega Rootsi Lundi katedraali ühispalvusele. See ajalooline sündmus on ilmseks tõendiks sellest, kuidas on võimalik jõuda konfliktist osaduseni,» tõdes peapiiskop. «Tõsi, kas iga konflikti lahendamine peab võtma 500 aastat?»

Rerformatsioon tõi muutusi
Piiskop Philippe Jourdan märkis oma sõnavõttu alustades, et tema osavõtt reformatsiooni juubeliaasta jumalateenistusest võib imestama panna nii mõnegi katoliku või mõne teise kiriku liikme. Piiskop rõhutas, et kiusatus üksteist ignoreerida ei tooks head kristlusele ja jumalariigile.
«Mulle tundub, et 500 aastat hiljem on meile antud unikaalne võimalus tagasi tulla oma esivanemate esialgse soovi juurde, kes vaatamata erimeelsustele siiralt otsisid leppimist ja ühtsust, kuigi nende unistused ei täitunud. Üksteise vastuvõtmine, küsimuste vennalikus meeles arutamine peaks edaspidi alati olema kristlaste kui jumalalaste suhtlemisviis. Seetõttu on mul täna õhtul hea meel siiralt ja südamest õnnitleda kõiki neid kristlasi, kelle vaimne pärand tuleneb reformatsioonist,» ütles piiskop ning soovis kõigile rohket Jumala õnnistust.
Tallinna abilinnapea Taavi Aas märkis, et reformatsioon ei tähista pööret mitte ainult religioonis, vaid ka olulisi muutusi hariduses ja kultuuris. «Sellest ajast peale, kui kirik hakkas kõnelema inimesega tema emakeeles, kui kirikulaule sai laulda oma keeles ja tihtilugu ka omal tuntud viisil ning kirik võttis tegelda rahvakeelse hariduse andmisega, muutus vaimne suhe kiriku ja inimese vahel selgeks,» ütles Taavi Aas.

Sümboliks õunapuu
«Reformatsiooniaasta projekt algab täna ning järgnev aasta on täidetud rohkete üritustega, millest tähelepanuväärne osa toimub Tallinnas. Tallinna linn tahab olla Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule heaks ja usaldusväärseks koostööpartneriks,» sõnas ta.
Avajumalateenistusel kõlanud kauni ja ülendava muusikaga teenisid kaasa orkester Collegium Consonante koos 150 lauljaga üheksast erinevast laulukoorist, dirigeerisid Heli Jürgenson, Mikk Üleoja ja Imbi Laas, organist oli Piret Aidulo. Solistidena astusid üles Maria Listra, Birgit Sarrap ja Bonzo ning pilli mängisid Robert Jürjendal ja Madis Metsamart. Peakoordinaator oli Lehari Kaustel.
Peapiiskop Urmas Viilma ja praost Jaan Tammsalu kinkisid Oleviste kogudusele reformatsiooni juubeliaasta sümboli – õunapuu. Jumalateenistusel tehti korjandus Mustamäe kiriku ehituse heaks.
Tiiu Pikkur

Jutlustab peapiiskop Urmas Viil­ma.

Kõned on tervikuna avaldatud 6. lk.

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tuledesäras Narva Aleksandri kirik. Arhiiv

Kultuuriministeeriumis toimus 5. oktoobril kohtumine, kus ministeerium tutvustas EELK, Narva linna ja siseministeeriumi esindajatele omapoolset kujutlust Narva Aleksandri kiriku edasise kasutamise võimalustest.

Valitsuskabinet tegi kultuuriministeeriumile ülesande koostada Aleksandri kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsioon tänavu juunis. Kultuuriministeerium esitab välja töötatud kujutluse valitsusele veel sel kuul.
Asekantsler Tarvi Sitsi sõnul on laual kolm varianti: paigutada hoonesse Narva linnaraamatukogu, rajada sinna mitmefunktsiooniline kultuurikeskus või tagada praeguse olukorra säilimine. Kultuuriministeeriumi eelistus kaldub raamatukogu poole. Olemasolev Narva keskraamatukogu on amortiseerunud ning raamatukogu ehitamise vajadus on linna arengukavas ka välja toodud, kuid selleks pole olnud sobivaid sihtprogramme.
«Kontserdisaali puhul tuleks arvestada seda, et nii Narvas kui ka lähipiirkonnas on juba loodud mitmekesiseid võimalusi kontserttegevuseks. Võimalus on kirikuhoone ka lihtsalt seisma jätta paremaid aegu ootama,» märkis Sits ning toonitas, et mistahes lahenduse puhul ei ole takistatud jumalateenistuste läbiviimine.
EELK esindajatena osalesid nõupidamisel peapiiskop Urmas Viilma, kantsler Ülle Keel ja Narva koguduse õpetaja Urmas Karileet.
Kuigi kohtumisel kerkis kõlavamalt esile raamatukogu tegemise mõte, on Urmas Karileedi sõnul tegemist siiski vaid ühe võimaliku alternatiiviga. Kultuuriministeerium saadab EELK konsistooriumile ametliku kirja, milles küsib pakutud võimalustele konsistooriumi seisukohta.
«Alternatiivi kasutada kirikut raamatukoguna selliselt, et selles säilib ka kontsertide korraldamise ja jumalateenistuste pidamise võimalus, arutab kirikuvalitsus, kes annab selle kohta oma seisukoha, millest lähtub ka kogudus,» ütleb Urmas Karileet.
«Koguduse huvi on saada kirik korda selliselt, et säiliks jumalateenistuste pidamise võimalus mitte ainult kiriku tornisaalis, vaid ka suures kirikusaalis,» vahendab õpetaja Karileet. «Kuna kogudusel ja EELK-l ei ole vahendeid Aleksandri kiriku edasiseks restaureerimiseks, siis tuleb paratamatult leppida kiriku mitmefunktsioonilise kasutusega. Selle kaudu on võimalik saada ka vahendeid kiriku taastamiseks.»
Urmas Karileet on nõus, et kirikus toimuvad ka kontserdid, tegutseb muuseum ja «ei ole välistatud ka muud tegevused, mis kirikuhoonesse sobivad».
Narvas asutati uus kogudus 2. septembril ning nüüd oodatakse sügisest kirikukogu, kes langetab otsuse koguduse vastuvõtmise kohta EELKsse.
Narva Aleksandri kiriku hoone kuulub siseministeeriumile. Hoone olukord on praegu üldiselt rahuldav, sest välised taastamistööd on suures ulatuses tehtud. Siseruumidest on heas korras taastatud ja kasutusel torniosa koos tänapäevaste kommunikatsioonidega, kuid varisemisohtlik saaliosa on täies ulatuses kasutuseta ja külastajatele turvalisuse kaalutlustel suletud.
Sirje Semm

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kristjan Luhamets

Kõrgem usuteaduslik seminar ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldasid 26. septembril seminari «Võõristame või võõrustame? Eesti, Euroopa ja Lähis-Ida rändluskogemusi». Kohale oli tulnud paarkümmend inimest erinevatest konfessioonidest ning riikidest – baptistidest õigeusklikeni ning brittidest liibanonlasteni. Eestlastest rääkimata. Aga midagi oli tulijates ühist – nad uskusid sügavalt iga inimese jumalanäolisusse ja väärikusse. Nad olid veendunud, et Piibel kutsub meid üles pidama lugu võõrast ning et külalislahkus on üks keskseid kristlikke väärtusi.
Õhtu jooksul said sõna Triin Raag (sotsiaalministeerium, rahvusvahelise kaitse poliitika juht), Eestis juba 17 aastat elanud Puerto Rico juurtega ameeriklane ja Wineyardi koguduse pastor Miguel Zayas, Euroopa Baptistiföderatsiooni peasekretär Anthony Peck ning Liibanonis tegutseva abiorganisatsiooni eestvedaja Nabil Costa. Järgnevad mõtted on sellest kohtumisest ühel või teisel viisil inspireeritud.
Miks ei või võõrast võõristada? Sellele küsimusele on mitu vastust. Kõigepealt – me oleme kõik mõnel hetkel võõrad ja teisel hetkel omad. Mu kodukoguduses Tartu Salemi baptistikoguduses kõnnib vahel jumalateenistusel ringi seitsmeaastane Downi sündroomiga poiss, keda me Mikuks kutsume. Mõnikord ronib ta pastorile sülle, teinekord napsab ära mikrofoni või küünalde süütamiseks pandud tikud.
See, kuidas me suhtume Mikusse, kas julgustab või teeb ettevaatlikuks inimese, kes kirikusse juhuslikult sisse astub või kes seal juba kaua käinud on. Sest me ei tea iial, millal meie armastust ja soojust vajame. Võõra armastamine ei ole vajalik mitte ainult võõra, vaid meie endi pärast.
Teiseks, iga kord kui me kedagi halvustame, teeme talle haiget. Ei ole vahet, kas oled laps või täiskasvanu. Kui teeme teisele tahtlikult haiget, kaotame midagi enda väärikuses. Nabil Costa ütles, et kui nad proovivad nelja miljoni elanikuga riigis aidata kahte miljonit Süüria pagulast, siis üks on selge: enne, kui inimesed tunnevad end aktsepteerituna, pole nad võimelised õppima keelt ja kultuuri, pole võimelised hästi lõimuma.
Mäletan pronkssõduri teisaldamise järgsetest nädalatest ühte koolitust, mida läbi viisin. Seal ütles üks osaleja otsesõnu välja: «Me aktsepteerime neid juhul, kui nad on nagu meie.» Kui Jumal meisse nii suhtuks, poleks keegi meist praegu kristlane. Sest me suudame muutuda vaid siis, kui keegi meid kõigepealt armastab.
Nabili sõnad olid realistlikud ja lootusrikkad korraga, kui ta ütles, et rändluskriisi hinna peame maksma nagunii. Praegu saame hinda ja valuutat valida, aga valikut tegemata jättes peame tulevikus maksma oluliselt enam.
Kolmandaks on hirmu õhkkonnas halb elada. Nõukogude ajal polnud meil valikut. Aga et me seda nüüd suure hoole ja kõvera kristliku retoorikaga ise produtseerime, sellest on raske aru saada. Canterbury peapiiskop Justin Welby on öelnud: «Külalislahkus ja armastus on parimad relvad viha ja ekstremismi vastu.» Kui meie koguduse bussireisile Riiga tuli kaasa neljalapseline Süüria muslimipere, ei läinud väga mitut tundi, kui üks veidi üle keskea koguduseproua tuli minu juurde sooviga kõigile lastele jäätist osta.
Nabil Costa kutsus seminarile tulnuid üles üheskoos ja strateegiliselt tegema midagi hirmu ja viha õhkkonna muutmiseks. Vastuseis pagulaste suhtes on tegelikult paljuski vastuseis muslimitele. Kuuleme koledaid ISISe-lugusid ja õiglustunne seguneb kättemaksusooviga. Meediast mõjutatud psühholoogia toimib vastu meie soovile aidata. Peame kasutama meedia võimalusi nii, nagu seda teevad hirmu ja viha külvajad.
Aga miks võõrustada? Mi­guel Zayas arvas, et see aitab meil teada saada, mida tegelikult teame ja usume. Anthony Peck jagas kogemust, et paljud vananevad ja vähenevad kogudused on saanud tänu pagulastele uue elu, lootuse ja hingamise. Pagulaskriisist on saanud pagulasõnnistus. Tõeline armastus suudab ajada kartuse välja. Nabil Costa innustas Jumalat usaldama: «Me ei tea, mis on ees. Aga Jumal kontrollib olukorda.»
Peame ujuma vastuvoolu, oli kohaletulnute selge veendumus. Kristlikul kirikul võib olla võtmeroll tulevikumaailma stabiilsemaks muutmisel. Sest kas läbimõeldult või intuitiivselt ei taha muslimid minna mitte teistesse muslimimaadesse, vaid just sinna, kus kristlike väärtuste järgi elatakse. Kui me kõik elame tõeks seda, mida usume, kui juhime oma eeskujuga ja teeme koostööd, saame ka ise osa õnnistusest. Õnnistusest, mida saame kogeda vaid võõrustades ja mitte kunagi võõristades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Einike Pilli,
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Peapiiskopi poolt välja kuulutatud reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud õunapuude istutamise kampaania on ilmatu vahva. Inimesed on selle innukalt vastu võtnud ning leidnud selle kaudu oma ühenduse luterluse ja luteri kirikuga Eestimaal. Ärevamaks muutuval ajal on vaja just taolist lihtsat ja praktilist viisi, kuidas suhestuda sellise keerulise teemaga, nagu seda on inimese ja Jumala vaheline suhe, mida siis esindab kirik.
Kuid reformatsiooniaasta saab ühel hetkel läbi ja viimaks ka tuleval aastal ees seisev Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva tähistamine. Milline oleks see väga sisuline ja meie kiriku tulevikule mõeldes ka oluline tegevus, mille võiksime kaasa võtta pidustustele järgnevasse argipäeva? Pealkirjas pakutud koguduse rajamise idee võiks olla üks neist olulisematest.
Vahel kuuleme kirikus kahtlevaid sõnavõtte uute koguduste rajamise teemal. Üheks põhjuseks on see, et uue koguduse loomise puhul näib olevat tegemist millegi nii suure ja tähtsaga, et seda ei saa väga kergekäeliselt võtta. Kindlasti on see õige. Nagu on õige ka see, et iga uue kogudusega võtab kirik endale vastutuse nende inimeste eest, kes selles koguduses käima hakkavad.
Teistpidi on uued kogudused kirikule niisama vajalikud kui õunapuud ühele perekonnale. Viljad, mida kirik ennekõike ootab uute liikmete näol, laste- ja noortetöö näol, muutuse näol, saavad tulla koguduse kaudu. Kui me võime tõesti öelda, et meie kirikul on väga hea koguduste võrgustik üle vabariigi, siis sama tõsi on see, et paljudesse inimestega asustatud kohtadesse ei ole kirik veel jõudnud. On uusasulaid, kuhu kiriku käsi kuidagi ei ulatu. Ja ilma koguduseta ei hakka ka ulatuma.
Võiksime teha ühe muudatuse oma koguduse mõistmises. Tihtipeale peame koguduse all silmas vastavalt seadustele loodud juriidilist üksust, millel on oma administratiivsed ja majanduslikud kohustused koos juhtorganite ja koguduse vaimulikuga. See on valest otsast lähenemine. Kogudus on hulk kristlasi, kes tahavad koos olla, sest siis on Kristus nende keskel. Kogudust ei iseloomusta mitte majandusaasta aruanne ega juhtorganite tegevus, vaid sõna ja sakrament. Pühakirja järgi piisab taoliselt koguduseks olemisest kahest või kolmest inimesest (Mt 18:20).
Nii lihtne võiks see ka meil olla. Kui ühes paigas, olgu suures või väikeses, leidub kaks või kolm inimest, kes tahavad sõna ja sakramendi ümber regulaarselt koguneda, on see juba kogudus ja nii võiksimegi seda mõista. Mitte kuulutuspunkti ega väikerühma või mõne muu tööharuna, vaid kogudusena. Uued inimesed vajavad kirikusse tulemiseks sageli mingit ringiga kulgevat teed. Nagu selleks on õunapuu istutamine, et seostada end kuidagi reformatsiooniga. Koguduse puhul saab selleks seoseks olla identiteet. Kui kogudus võtab enda kanda paiga identiteedi loomise ja toetamise, eriti praegusel haldusreformist tuuliseks muutunud ajal, siis on see oluline võimalus, kuidas kõnetada inimest, kes täna midagi kirikust ei tea.
Ehk teine mõttemuutus, mille võiksime teha, on see, et võiksime lahti lasta arusaamast, et kogudus on midagi tohutult pikaajalist ja jäävat. Jah, meie maal on tõesti enamik kogudusi mitmesaja aasta vanused. Need said ka tekkida tänu sellele, et inimesed olid väga paiksed ja elukorraldus oli suhteliselt stabiilne. Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas vajame pigem omalaadseid ajutisi kogudusi, mis tekivad seal, kus on selleks vajadus, ja kaovad niipea, kui see vajadus lakkab. Kogudus ei pea sugugi olema tohutult pikaajaline projekt. Koguduse eesmärk ei ole ju kogudus ise, vaid Kristus ja tema kuulutatud evangeeliumi edasiandmine. Ja kui ühel hetkel olud muutuvad ja näiteks ei leidu enam neid, kes sõna ja sakramendi ümber koguneksid, siis võib rahumeeli koguduse ka sulgeda. Kui kogudus ei jää kestma aastakümneteks ja -sadadeks, ei tähenda see sugugi, et üritus on nurjunud. Iga päev, mil on sõna kuulutatud ja sakramente jagatud, on ju midagi selles paigas ja neis inimestes muutunud. See muutus ei kao koos kogudusega. Ehk oleks reformatsiooni juubeli tähistamise üks praktilisi väljundeid eesmärk meie kirikule rajada järgmise 10 aastaga 10 uut kogudust?

Tauno2

 

 

 

 
Tauno Toompuu,
assessor

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kindlasti mäletavad paljud Oskar Lutsu «Kevadest» jutuajamist õpetaja Lauri toas, kuhu Toots tuleb oma taskutes olnud asjade ja põues salaja kooli toodud kutsika järele. Toots lubab tarbetuid asju mitte enam kooli tuua ja ütleb, et kui ta järgmiseks päevaks kahte rehkendust teha ei jõua, teeb ühe. Õpetaja Laur on sellega nõus, kuid lisab peaasjana, et Toots ülesande lahendust kelleltki maha ei kirjutaks, vaid koduse töö ikka ise teeks.
Mulle meenus see nii raamatust kui filmist meelde jäänud Tootsi õppimist iseloomustav lugu möödunud pühapäeval, kui osalesin reformatsiooni juubeliaasta algust tähistaval oikumeenilisel kontsert-jumalateenistusel Oleviste kirikus.
Nädal varem olin käinud oma kodukooliks olnud Jõõpre kooli 250. aastapäeva kokkutulekul ning mõlema sündmuse daatumid hakkasid mu peas seoseid moodustama. Külakooli kohta on 250 aastat auväärt vanus ja see moodustab täpselt poole reformatsiooni algusest möödunud ajast.
Loomulikult pole väikese külakooli sünnipäev ja suur vaimne murrang Euroopa ajaloos võrreldavad sündmused. Küll aga on need mõlemad oluliselt mõjutanud minu elu. Ning oma kodukoolile, selle ajaloole ja seal omandatud haridusele mõeldes saan kaudsemalt mõista ka reformatsiooni mõju nende olude kujunemisele, mis mind on ümbritsenud. Ehk siis sümboolselt rääkides: üht rehkendust iseseisvalt lahendades võib hiljem avaneda ka laiem ja sügavam matemaatika.
1979. aasta kevadel lõpetasime Jõõpre kooli kahekümnekesi, see oli maakooli jaoks väga suur klass. Nüüdseks oleme neli klassikaaslast saatnud manalateele, kokkutulekul olime seitsmekesi, koolis õpetavad veel mõned meilegi tunde andnud õpetajad.
Vanade klassikaaslastega juttu puhudes tõdesin rõõmuga, et enamikul läheb elus hästi. Koos arutades olime ühel nõul, et kindlasti saime kodukoolist kaasa tungi üha uute teadmiste poole, maalastena polnud meil paljudel aladel võimalik vahetut nõu küsida, nii kasvasime parasjagu isepäisteks individualistideks, sest palju asju pidime ise leiutama ja välja mõtlema.
Laiemalt mõeldes mulle näib, et sain kodukoolist kaasa mõndagi sellist, mis sisaldus reformatsiooni üldistes ideedes. Olgu selleks siis austus raamatute ja õpetajate vastu või püüd iseseisvalt oluliste asjade tuumani jõuda. Samas on mul hea meel, et kodukoolis sisaldus tükk oikumeenilisust. Nimelt on kooli ajaloos mänginud olulist osa ka õigeusu vaimulikud.
Vahel võib mõne mõtte eest tänulik olla õnnelikule juhusele. Nii tõi mulle reformatsiooni ja kodukooli vanuse juhuslik haakuvus mõttesse tõdemuse sellest, kuidas juba mu haridustee alguses peegeldusid reformatsiooni suured ideed, mille mõjudest moodustunud keskkonnas on kasvanud enamik Eesti inimesi.
Loomulikult pole paljud meist seda alati tunnetanud, kuid õpetaja Lauri ajatust tarkusest lähtudes võib ikka loota, et iseseisvalt tehtud pool rehkendust võib viia palju suuremate asjade mõistmise juurde tulevikus.

Jürgenstein,Toomas 2013

 

 

 

 
Toomas Jürgenstein,
kolumnist

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Tänamise teemat pole võimalik ületähtsustada. Lapsevanemana tean, millist järjepidevust nõuab aitäh-sõna meeldetuletamine. Et see tuleks õigel ajal ja südamest, mitte käsu sunnil. Kirikuaastas on püha, mis tuletab ristirahvale meelde kohustust tänada. Tänada Loojat salve jõudnu eest. Mitte üksnes kapsaste-kaalikate, vaid kõige-kõige eest. Siin ilmas pole miski endastmõistetav ja vaid sellele, kes külvab, saab osaks loota lõikust, sellest kõneldi lõikustänupüha eel, 8. oktoobril Tartu Peetri kirikus. Tähistamaks Peetri kooli 110. asutamise aastapäeva, toimus tänujumalateenistus, kus kirikuliste enamuse moodustasid kooli- ja eelkooliealised. Isegi kirjakohta läksid lugemispuldist lugema lapsed, kooli 3. ja 4. klassi õpilased.
Peetri kooli punastes vestides lastekoor esitas altari ette rivistudes Mari Toominga juhendamisel lõikustänupühaks sobivaid laule. Vaimulikuna juhtis teenistust Tartu praost Ants Tooming, kes Peetri koguduse õpetajana on kooli tegemistega seotud ning kogu kooliperele «oma õpetaja».
Aastapäevakõnes tervitas kooli direktor Tarvo Siilaberg Peetri kooli kogukonda ja tuletas meelde, et Tartu ja kogu Eesti hariduselus kindla positsiooni saavutanud Tartu luterlik Peetri kool astub 110 aastat tagasi loodud esimese eestikeelse algkooli jälgedes. Direktor sõnastas tänu kõigile, kes Peetri kooli taastada on aidanud ning nüüd aitavad selle sisu hoida. Peetri kool on taastatud, Issand olgu tänatud ja õnnistagu seda!
Peetri kiriku esisel oli vilgast saginat silmata juba hommikuvalguses. Trotsides vihmahooge ja tuuleiile püstitati varikatuseid ja telke, sooja saamiseks läideti lõke. Aastapäeva ettevõtmiste raames peeti siin lõikustänupüha laat. Päevakavas oli veel Peetri kooli toimetiste 1. numbri «Kool kui väärtuspõhine kogukond» esitlus, töötoad ja marionetietendus.
Liina Raudvassar

Read more Kommentaarid välja lülitatud

Kaljulaid310. oktoobril vannutati ametisse Eesti Vabariigi viies president Kersti Kaljulaid.
Seekord sai Eesti presidendi alles kuuendal katsel. 3. oktoobril riigikogus toimunud hääletusvoorus sai Kaljulaid aga tervelt 81 häält, mis näitab suurt erakondadeülest usaldust tema suhtes.
Ka avalikkuses võeti Kaljulaidi presidendiks valimine üldiselt hästi vastu. Märgiti tema senist edukat karjääri, head reputatsiooni ja laia silmaringi. Muuhulgas on bioloogiat ja ärijuhtimist õppinud Kaljulaid varem töötanud peaminister Mart Laari majandusnõunikuna, erinevate ettevõtete juhina ja viimati Luksemburgis Euroopa kontrollikojas. Ühtlasi oli ta alates 2011. aastast Tartu ülikooli nõukogu esimees. Välismeedias rõhutati aga eriti seda, et Kaljulaid on Eesti esimene naispresident.
Ka peapiiskop Urmas Viilma tõstis oma Facebooki lehel uut presidenti tervitades esile positiivset: «Ta on lubanud kaitsta nõrgemaid ja neid, kellele liiga tehakse, ta on lubanud astuda välja raamidest ja üle piiridest ning rääkida inimestega, suhelda ja otsida ühisosa ning lepitust, on lubanud olla otsekoheselt aus, kuid lugupidav.» Viilma lisas, et tema mulje kohaselt on Kaljulaid seni olnud lugupidav ka usu ja usklike suhtes. Leidus siiski ka uude presidenti umbusklikult või kriitiliselt suhtujaid. Esile toodi tema vähene tuntus ja poliitiline kogemus ning asjaolu, et ta valiti kiirustades kitsa ringkonna poolt. Kaljulaid on omalt poolt lubanud pärast presidendiks saamist palju mööda Eestit ringi sõita, et rahvas temaga lähemalt tutvuda saaks.
Pärast ametivande andmist riigikogu ees esinedes rõhutas Kaljulaid, et peame pürgima enesekindlate, haritud ja tervete inimeste Eesti poole. Suurimaks riigi ees seisvaks probleemiks pidas ta aga julgeoleku tagamist. «Hoiame Eestit!» – nende sõnadega lõpetas Kaljulaid oma esimese kõne Eesti presidendina.
Rain Soosaar

Read more Kommentaarid välja lülitatud